Vertrouwenspersoon TBL

Ongewenste omgangsvormen grijpen diep in en kunnen grote gevolgen hebben. Onder andere fysieke en verbale agressie, pesten en seksuele intimidatie kunnen leiden tot een verziekte sfeer en een onaangename wellicht zelfs bedreigende omgeving.

Als je als vrijwilliger van TBL of bezoeker aan een van de bijeenkomsten van TBL een klacht hebt met betrekking tot een ongewenste omgangsvorm, is het van groot belang dat hier zorgvuldig en adequaat mee omgegaan wordt. Je moet je immers veilig kunnen voelen bij stichting TBL!

Waar kun je terecht?

Heb je te maken (gehad) met een ongewenste omgangsvorm als vrijwilliger van TBL of bezoeker aan een van de bijeenkomsten van TBL,

TBL is aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Deze heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld, daar kun je ook mee in contact komen, kijk voor informatie op de site van de BUN.