Infobox

Mahakala Pudjas

Datum:
Zondag 11 t/m woendsag 14 februari 2018

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Begin:
10u30

Mahakala pudja’s, met Lama Tashi Nyima

In de lijn met de Tibetaanse traditie hebben we in ons centrum de gewoonte opgebouwd om het jaar af te sluiten met een intensieve Mahakala praktijk om de negativiteit die we het afgelopen jaar hebben opgestapeld weg te werken. Mahakala is de toornige emanatie van Tchenrezig, de bodhisattva van mededogen. De zesarmige Mahakala  beschermt de Dharma en de centra waar het onderricht en de rituelen plaatsvinden tegen negatieve invloeden en vijandige krachten. Hij beschermt de beoefenaar tegen angst, boosaardigheid en mentale duisternis, ongeacht de bron van deze negativiteit: van buitenaf of van binnenuit.

Mahakala verschijnt te midden van een vlammenzee waar geen enkele vijand weet door te komen. Hij hanteert een vlijmscherpe zeis die dwars door onze negatieve gewoontepatronen heen snijdt. Geen enkele storende emotie ontkomt er aan. Onverschrokken worden ze allen door Mahakala met wortel en tak uitgeroeid. Dankzij de dagelijkse beoefening van deze praktijk heeft onze mandala een sterke connectie opgebouwd met deze godheid.

Op zondag 11 februari geeft Lama Tashi Nyima een onderricht. Gedurende de volgende drie dagen wordt het ritueel doorlopend uitgevoerd met de visualisatie, het offeren van de torma en het reciteren van de mantra. Iedereen is welkom, ook voor één dag. De tekst van de lange versie van Mahakala ligt in de tempel ter beschikking van de deelnemers.

Mahakala

Toornige beschermer. De zwarte Mahakala, een toornige godheid, is het symbool van de specifieke kracht die ons kan beschermen tegen de angsten in dit leven en alle volgende levens. In de loop van onze spirituele evolutie manifesteren zich bepaalde obstakels en deze hinderen onze vooruitgang. Zich verbinden met een beschermer van de wijsheid laat toe de obstakels uit de weg te ruimen. Aldus vormt dit een van de hoofdaspecten van de Vajrayana-weg. De witte Mahakala is de beschermer die een lang leven, macht rijkdom, roem, en eer verleent en ons behoudt voor ziekten. De "beschermer die snel optreedt en alle wensen vervult". Kijk voor anderere begrippen in het boeddhisme onder begrippen van a tot z.

Over Lama Tashi Nyima

Lama is afkomstig uit Bhutan. Op 6-jarige leeftijd trad hij in als postulant in het Sambdrub Darjay Choling klooster van Sonada van wijlen Kalu Rinpochee. Lama Tashi Nyima voltooide er zijn opleiding en legde de geloften af als monnik. Er ontstond een hechte band met Lama Karta, die in 1983 spiritueel directeur werd van Yeunten Ling, één van de Europese dharmacentra van de Shangpa Kagyu Lineage. Lama Tashi Nyima kwam in 1992 naar België om Lama Karta in Yeunten Ling te vervoegen. Hij is de bezieler van de jaarlijkse zomerretraite en leidt de ceremoniële meditaties in onze centra. Lama wordt alom geprezen om zijn methodische aanpak en zijn sprekende metaforen.

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 111,00 en voor gewone leden € 99,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.