Infobox

TBL meditatie cursus

Deze cursus vond plaats op:
10 oktober t/m 19 december 2018

Locatie:
Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL)
Pastoor Moormanstraat 96
6219 AX Maastricht
Locatie op googlemaps

Cursus Tibetaans boeddhistische meditatie

Meditatie is de laatste tijd ‘hot’ in het Westen. Echter, in de Oosterse traditie zijn de weldaden al duizenden jaren bekend en verstilling en gewaarzijn vormen een onderdeel van de cultuur.

Uitdagingen met mentale stabiliteit tegemoet treden

Door mentale stabiliteit te ontwikkelen, kunnen de uitdagingen in het dagelijks leven met  openheid en gelijkmoedigheid tegemoet worden getreden. Maar ook neemt door de meditatie- beoefening je oplettendheid en helderheid toe. Hierdoor heb je meer ruimte in je geest en ben je beter in staat de gevolgen van mogelijke keuzen te overzien en heb je meer kans om niet langer door automatisch handelen en denkpatronen geleid te worden. Door toegenomen liefde en mededogen kunnen situaties met een glimlach worden bekeken.

Deze cursus is slechts een opstap: meditatie (letterlijk vertaalt “het aanwennen van een nieuwe positieve gewoonte”) bestaat uit een aantal facetten. Het is de bedoeling de inzichten die je tijdens je meditatie zittend op je kussen of stoel leert toepassen in je dagelijks leven en het dus in de praktijk blijft oefenen. Het belang om te veranderen wordt mede door de in de lesstof behandelde boeddhistische filosofie onderbouwd. Deze 10-weekse cursus heeft voorgaande deelnemers altijd verrast in wat het voor iedereen persoonlijk opleverde!

De cursusvergoeding bedraagt € 150,- voor 10 bijeenkomsten, inclusief cursusmateriaal en tussentijdse begeleiding. Er zijn voldoende aanmeldingen, de cursus vindt zeker plaats. Enkel wanneer je een bevestiging van inschrijving ontvangt, ben je voor de cursus ingeschreven.

Over de docente

Ellen van der Velden geeft sinds 2009 meditatie cursussen. Haar lesprogramma voor de inleidende cursus is destijds opgesteld in overleg en met goedkeuring van Lama Karta. Deze was toen hij nog leefde, een van de leraren en tevens spiritueel directeur van o.a. Tibetaans instituut Yeunten Ling te Huy, Belgie. Ze verzorgt ook de verdiepende meditatie cursus. Deze is tezamen met Lama Zeupa, de huidige spiritueel directeur van de mandala van de instituten opgesteld. Ellen is als lid van de raad van bestuur verbonden met Yeunten Ling en tolkt ook geregeld voor de Lama’s. Verder is ze als voorzitter nauw betrokken bij alle activiteiten van stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL).