Infobox

Lamas Yeunten Ling
Lam
a Zeupa en Lama Tashi Nyima

Deze lezing vond plaats op:
Maandag 5 februari 2018

Locatie:
Natuurtuinen Jekerdal
Drabbelstraat 7
6212 XL Maastricht
Toon locatie op googlemaps

LODJONG, training 2 met Lama Tashi Nyima

De praktijk van de Lodjong bestaat uit 7 gedeelten. En door deze 7 punten te oefenen, train je jezelf om de focus die je momenteel op jezelf richt, om die naar de ander te verleggen.
Maar waarom zouden we dit eigenlijk doen?

Ondanks dat niemand wil lijden, is het alom tegenwoordig. En om eraan te ontsnappen passen we allerlei korte termijn oplossingen toe die echter helaas structureel niets oplossen.
Ook hebben we de gewoonte om naar allerlei factoren buiten ons te wijzen als de oorzaak van onze ergernis of verdriet. Dus altijd zijn de uiterlijke omstandigheden schuldig aan onze ervaring van lijden.

Echter, de echte oorzaak van ons lijden is in onze geest te vinden: door de negatieve emoties die we daar ervaren. En omdat de oorzaak in de geest te vinden is, moet de remedie daar ook worden gezocht èn toegepast: wanneer we onze geest temmen, zal ons lijden afnemen en uiteindelijk zelfs geheel verdwijnen!

Daarom heeft het dus zin om met de Lodjong training aan de slag te gaan. Het leert ons om anders naar het leven te kijken. Tegenslag bijvoorbeeld laat ons niet langer meer bij de pakken neerzitten maar wordt gezien als een middel om vooruitgang te boeken. Alle omstandigheden die we in ons dagelijks leven tegenkomen worden ingezet voor innerlijke transformatie.

5 februari: beoefening van Tonglen

Lama Tashi Nyima zal ons tijdens deze avond uitleg geven over de belangrijkste beoefening op het relatieve bodhicitta pad. De beoefening heet “Tonglen”. Daarin geven we aan de ander al onze deugden, weldaden, geluk en sereniteit en nemen we andermans moeilijkheden, worstelingen, frustraties, pijn en lijden op ons. De oefening bestaat uit verschillende elementen die samenkomen.

De wil om dit te doen komt voort uit onverdeeld mededogen t.o.v. alle levende wezens. Want hoe talrijk de levende wezens ook mogen zijn, ze zijn allen onze moeder geweest. Onze beschermende moeder die alles in het werk stelde om ons op te voeden. Daarbij heeft ze wellicht soms ondeugdzame handelingen verricht en als gevolg daarvan zal ze lijden ondervinden.

Door de beoefening van Tonglen in diverse omstandigheden toe te passen, kunnen we alle uitdagingen inzetten voor het loskomen van de identificatie met een “zelf” of een “ikje”. Het lijden komt voort door het niet onderkennen van een “niet-zelf”. Daarop zal in de komende lezing verder worden ingegaan.

Wanneer we nu ons in de wereld begeven, dan beschouwen we iemand die we niet kennen als iemand waarvan we zijn afgescheiden. Zoals we waarschijnlijk al weten, kunnen we echter enkel bij de gratie van interrelatie leven. Interrelatie betekent dat alles in verband met elkaar staat, niets kan uit-of-op zichzelf bestaan. Dus die onbekende, daar zijn we niet van afgescheiden en die is net als wij bang om te lijden, om zich onzeker te voelen, gekwetst te worden of gefrustreerd te zijn en heeft net als ons de wens om voortdurend gelukkig te zijn.

Over Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima

Lama Zeupa is leraar en resident van het Tibetaans instituut Yeunten Ling te Huy in België. Hij is afkomstig uit de Indische provincie Sikhim aan de grens met Tibet en ook hij kreeg net als de andere residerende leraar Lama Tashi Nyima, zijn opleiding in het klooster van Sonada dichtbij Darjeeling. Na hun opleiding volbrachten zij de retraite van drie jaren en drie maanden. De twee lama's, die zijn opgeleid door Kaloe Rinpochee, behoren tot de Kagyu-school, één van de vier scholen van het Tibetaanse boeddhisme.