Infobox

Lama Tcheudroep

Deze lezing vond plaats op:
Maandag 13 februari 2017

Locatie:
Natuurtuinen Jekerdal
Drabbelstraat 7
6212 XL Maastricht
Toon locatie op googlemaps

Begin:
20u00

Bijdrage:
€ 7,50 en € 4 voor studenten (op vertoon van studentenpas)

De lezing is volzet.

Onderricht door Lama Chogdrup

Onderricht over Tchenrezig, liefde en mededogen

De Lama’s van instituut Yeunten Ling te Huy zijn verheugd om aan de vele geïnteresseerde luisteraars en beoefenaars bij TBL onderricht te kunnen geven! Daarom zullen ze in het nieuwe jaar een keer extra komen! Op maandag 13 februari zal het eerste onderwijs van de nieuwe lezingenreeks plaatsvinden door Lama Chogdrup.

Lama zal meer uitleg geven over 2 van de vele perfecties waarmee we geboren zijn. Namelijk liefdevolle vriendelijkheid en mededogen. We kunnen deze kwaliteiten grenzeloos ontwikkelen voor het welzijn van alle levende wezens. En met “alle levende wezens” wordt bedoeld dat er daarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt! Dus vrienden, bekenden, onbekenden of vijanden…
Tchenrezig is de verpersoonlijking van de volmaakte liefde en het perfecte mededogen van de boeddha’s van “de drie tijden en de tien richtingen”. Het reciteren van zijn mantra “Om Mani Pemé Hoeng” helpt ons deze aangeboren kwaliteiten die we allemaal bezitten te ontwikkelen.

In overleg met Lama Zeupa biedt stichting TBL sinds de zomer van 2016, maandelijks de mogelijkheid om samen de recitatie van Tchenrezig te beoefenen. Voor velen is dit een eerste kennismaking met de beoefening van een poedja oftewel al meditatief reciteren.

Tchenrezig verschijnt onder verschillende vormen: In de tempel van Yeunten Ling bevindt zich links van het grote boedddhabeeld het beeld van Tchenrezig. Hij wordt er voorgesteld met vier armen. Die staan symbool voor de vier onmetelijke kwaliteiten waar elke boeddhist naar streeft: grenzeloze liefde, grenzeloze vreugde, grenzeloos mededogen en grenzeloze gelijkmoedigheid.

Soms wordt Tchenrezig afgebeeld met duizend armen en elf gezichten. Aan zijn spirituele vader Amitabha beloofde hij dat hij zich onophoudelijk zou inzetten voor de bevrijding van alle levende wezens en dat hij niet zou rusten tot alle wezens uit hun lijden waren verlost. Mocht hij ooit aan zijn missie twijfelen, ‘moge mijn hoofd dan in elf en mijn lichaam in duizend stukken splijten.’ Toen hij na diepe meditatie en het eindeloos reciteren van de mani mantra zag dat de oceaan van lijden nog steeds niet was opgedroogd, verviel hij in diepe wanhoop en brak zijn hoofd in elf, zijn lichaam in duizend stukken. De elf gezichten zoeken in alle bestaanswerelden van Samsara sporen van lijden, de duizend armen staan voor de wil en de mogelijkheid om talloze levende wezens te helpen.

Het onderricht zal in het Engels plaatsvinden met Nederlandstalige tolk.

Over Lama Chogdrup

Lama Chogdrup is geboren nabij de berg Kailash in Tibet, in een familie van yogi’s. Deze berg wordt zowel door Boeddhisten als Hindoes beschouwd als de heiligste berg van de Himalaya. Eén Kora rondom deze berg zou voldoende zijn om alle negatieve daden van een heel leven te zuiveren. Lama Chogdrup volgde een klassieke kloosteropleiding in een klooster in India waarna hij de driejarige retraite volbracht in Rumtek. Vervolgens heeft hij zich gespecialiseerd in de Kalachakra Tantra tijdens een twee jaar durende vervolgretraite. Lama verblijft voornamelijk in Duitsland. Zijn kennis van de rituelen, zijn unieke pedagogische methoden en zijn eigen verwezenlijkingen in de Dharma praktijk worden alom gewaardeerd.

Lama Chogdrup zou getypeerd kunnen worden d.m.v. een vers van Saskya Pandita:
“Spreek weinig, na lang beraad, op de juiste plaats en op het goede moment.
Want hoe goed je uitspraken ook zijn, als het er te veel worden, verliezen ze hun waarde,
als artikelen waar de markt van overvoerd wordt.”