Infobox

Meditatie cursus

Deze cusus vond plaats op:
19 april  t/m 5 juli 2017

Locatie:
Blekerij 52
6212XW Maastricht
aanbellen bij SCAPE
Toon locatie en route op googlemaps

Tijd:
20u00-21u00/21u15

Bijdrage:
€ 135 voor 10 lessen

Meer informatie:

Inleiding Tibetaans boeddhistische meditatie

Meditatie is de laatste tijd ‘hot’ in het Westen. Echter, in de Oosterse traditie zijn de weldaden al duizenden jaren bekend en verstilling en gewaarzijn vormen een onderdeel van de cultuur.

Uitdagingen met mentale stabiliteit tegemoet treden

Door mentale stabiliteit te ontwikkelen, kunnen de uitdagingen in het dagelijks leven met  openheid en gelijkmoedigheid tegemoet worden getreden. Maar ook neemt door de meditatie- beoefening je oplettendheid en helderheid toe. Hierdoor heb je meer ruimte in je geest en ben je beter in staat de gevolgen van mogelijke keuzen te overzien en heb je meer kans om niet langer door automatisch handelen en denkpatronen geleid te worden. Door toegenomen liefde en mededogen kunnen situaties met een glimlach worden bekeken.

Deze cursus is slechts een opstap: meditatie (letterlijk vertaalt “het aanwennen van een nieuwe positieve gewoonte”) bestaat uit een aantal facetten. Het is de bedoeling de inzichten die je tijdens je meditatie zittend op je kussen of stoel leert toepassen in je dagelijks leven en het dus in de praktijk blijft oefenen. Het belang om te veranderen wordt mede door de in de lesstof behandelde boeddhistische filosofie onderbouwd. Deze 10-weekse cursus heeft voorgaande deelnemers altijd verrast in wat het voor iedereen persoonlijk opleverde!

Programma van de inleidende cursus

In 10 bijeenkomsten wordt er o.a. aandacht besteed aan een juiste houding en ademhaling. Voorts komen er verschillende boeddhistische meditatietechnieken en de summiere basis van de boeddhistische filosofie aan bod. Driemaal wordt een uurtje nagepraat met de medecursisten. Weldra zal men de weldadige invloed van “in het hier en nu zijn tijdens de meditatie” bemerken. Hiervoor moet je echter wel dagelijks oefenen met de samenvatting en het huiswerk.

De cursus van 10 bijeenkomsten is toegankelijk voor iedereen, mits je dus bereid bent om thuis dagelijks ongeveer 10 minuten te mediteren. Anders blijft de aangereikte informatie alleen mentale kennis en doet het niets voor je. De cursusvergoeding bedraagt € 135,- voor 10 bijeenkomsten, inclusief cursusmateriaal en tussentijdse begeleiding. Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen. Enkel wanneer je een bevestiging van inschrijving ontvangt, ben je voor de cursus aangemeld.

Over de docente

Ellen van der Velden geeft sinds 2009 meditatie cursussen. Haar lesprogramma is destijds opgesteld in overleg en met goedkeuring van Lama Karta. Deze was toen hij nog leefde, een van de leraren en tevens spiritueel directeur van o.a. Tibetaans instituut Yeunten Ling te Huy, Belgie. Ellen tolkt geregeld voor de Lama’s van Yeunten Ling, verder is ze als voorzitter nauw betrokken bij alle activiteiten van stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL).