Infobox

Krista de Mey
Krista de Mey

Datum:
Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2019

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Begin:
10u30

Inleiding tot het boeddhisme, met Krista de Mey, Huy

De Boeddha is een sleutelfiguur in de spirituele geschiedenis van de mensheid. Het boeddhisme heeft de filosofische kijk en het geestelijk leven van vele volkeren ingekleurd. Momenteel krijgt deze levensbeschouwing veel bijval in het westen. Dit weekend biedt u de gelegenheid om het boeddhisme trapsgewijs te verkennen.

We vertrekken vanuit de cultuurhistorische context waarbinnen we het optreden en de leer van de boeddha kunnen situeren en begrijpen: zowel omgevingsfactoren als de vroege Indische filosofische geschiedenis spelen hierin een rol. Beschikbare data en biografieën, de iconografie en anekdotiek helpen ons het beeld van de historische boeddha te vervolledigen en het te onderscheiden van legende. De verspreiding over verschillende routes brengt ons bij de verschillende tradities of voertuigen. We gaan dieper in op de inhoud en indeling van Boeddha’s onderricht en staan stil bij de belangrijkste stromingen en de fundamentele concepten uit het boeddhisme. Tenslotte kijken we kritisch naar de recentelijke opmars en ontwikkeling van het Boeddhisme in het Westen.

Is het boeddhisme voor u nog onbekend terrein en bent u er nieuwsgierig naar? Wil u wat meer orde in de flarden kennis die u tot hiertoe hebt verzameld? Hebt u in het Oosten rondgereisd en wil u enige achtergrond bij de prachtige tempels die u hebt gezien? Bent u bezig met mindfullness en wil u ontdekken waar deze methode vandaan komt? Wil u meer inzicht verwerven in de wortels van het Boeddhisme? Iedereen is dit weekend welkom: zowel de nieuwkomers op het terrein als deelnemers voor wie het boeddhisme reeds enigszins vertrouwd is. Tijdens dit weekend maakt u niet alleen kennis met de krachtlijnen van het boeddhisme. U kan tegelijk ook de rituelen bijwonen en ervaring opdoen met meditatie

Programma

Zaterdag

10u30:
- De cultuurhistorische context: Noord-India voor en ten tijde van de Boeddha
- De historische Boeddha: biografische data en levensverhalen
- Verspreiding, overlevering en periodisering van het boeddhisme
- De Boeddhistische canon: de Tripitaka

12u00: Middagmaal

14u00: Het kleinere voertuig
- Synodes, schisma’s, achttien scholen
- Kosmologie en psychologie
- Fundamentele stellingen: de vier edele waarheden, de vijf aggregaten, de twaalf schakels van afhankelijk ontstaan, de tien vormen van handeling, het karmische pad

18u00: Poedja van Mahakala en Tchenrezig

20u00: Geleide meditatie

Zondag

7u00: Stille meditatie

10u30: Het grotere voertuig
- Ontologie: de spontane natuur van de fenomenen
- Het pad van de bodhisattva
- Filosofische scholen, de weg van het midden: dialectiek, de absolute en relatieve werkelijkheid, de drie lichamen, het depot-bewustzijn en de snelle weg van de bliksem

12u00: Middagmaal

14u00: Het diamanten voertuig
- voorbereidende praktijken, de geestelijke leraar, tantrisme
- Huidige stromingen in India, China en Japan
- Boeddhisme in het westen

Over Krista De Mey

Krista De Mey behaalde een Master in de godsdienstwetenschappen en de seksuologie en is opgeleid als systeemtherapeut. Na jaren in de hulpverlening vond ze haar ware roeping in het onderwijs waar ze tot op vandaag sociale- en gedragswetenschappen geeft aan adolescenten. Sinds 2006 volgt ze het dharma onderricht in Yeunten Ling en is ze een voorzichtige beoefenaar. Intussen voltooide ze aan de BUB het postgraduaat in de boeddhistische filosofie en ethiek en verzorgt ze regelmatig de vertalingen van het Frans / Engels naar het Nederlands bij het onderricht in Hoei en in Schoten. Ze doet redactiewerk voor de website en het Kunchab magazine en verzorgt inleidingen voor bezoekende studenten.

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 111,00 en voor gewone leden € 99,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.