Infobox

Geshe Jampal
Geshe Jampal

Datum:
Zaterdag 11 tot zondag 12 mei 2019

Begin:
10u30

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

De hartsoetra, met Geshe Jampal, Huy

De hart soetra is één van de bekendste Mahayana soetra’s. Ze wordt dagelijks gereciteerd in de kloosters van Japan tot India. Deze Soetra van de wijsheid werd door de Boeddha uitgesproken bij de tweede cyclus van onderrichtingen. De Boeddha gaf toen onderricht aan Boddhisattva’s die de verlichting wilden bereiken met het oog op het welzijn van alle levende wezens. In de hart Soetra wordt de methode gepresenteerd die noodzakelijk is om een boeddha te worden. 

In het Tibetaans Boeddhisme wordt het reciteren van deze Soetra beschouwd als een vaardig middel om obstakels weg te werken, omdat ze de kracht bezit om onze verkeerde zienswijzen op te geven. Het belemmerende geloof in een permanent en autonoom bestaan van de wezens en de fenomenen maakt plaats voor het bevrijdend inzicht in het ontstaan in onderlinge afhankelijkheid.

Op het eerste zicht lijkt de hart soetra enigszins confronterend. Wat onmiddellijk in het oog springt is het veelvuldig spreken in de ontkennende vorm ‘geen.’ Dat ‘geen’ betreft niet alleen gewone dingen, ‘geen worm, geen geluid, geen geur, geen smaak, geen tastbare objecten en geen verschijnselen. Het betreft ook onszelf en zelfs de Boeddhistische kostbaarheden, zoals het Boeddhaschap, de wijsheid, de 4 edele waarheden.  De radicaIe boodschap van de hart soetra luidt dat de door ons gekende wereld niet bestaat. Dat impliceert dat er niets is dat op zichzelf bestaat. Niets in deze fenomenale werkelijkheid heeft een innerlijke, onveranderlijke kern. Alle fenomenen bestaan in onderlinge afhankelijkheid.

De wijsheid schuilt in het verplaatsen van ons perspectief. 

Hierdoor wordt de werkelijkheid een grenzeloos gebeuren waarin enkel het menselijke denken nog scheidslijnen aanbrengt. Dit besef is de zogenoemde verwezenlijking van de leegte of sunyata. De diepzinnige wijsheid van deze soetra wordt dan ook beschouwd als de sleutel tot de bevrijding van alle levende wezens.

Over Geshe Jampal

Geshe Jampal is in 1961 in Tibet geboren. Tot in 1982 woonde hij er bij zijn familie, ging naar school en hielp zijn ouders. In 1983 sprak hij zijn geloften uit voor de Eerbiedwaardige Jampa Rinpochee en trad in als novice in het Dhakgon klooster in Tibet. In 1985 verliet hij Tibet en zette zijn studies verder aan de Drepung Loseling universiteit (Zuid-India). Hij ontving de Gelong geloften  in 1986 en studeerde nog 17 jaar verder. In 2002 behaalde hij de Geshe titel. Dit is een hoge academische graad die wordt verleend aan monniken en nonnen in het Tibetaans Boeddhisme. De opleiding tot Geshe duurt 12 jaar. ‘Ge’ betekent deugd en ‘she’ betekent ‘weten’. Een Geshe zoals Geshe Jampal is bijgevolg iemand die weet wat deugdzaam is en dus ook weet wat te doen en wat te laten. Nog tijdens datzelfde jaar wordt Geshe, onder impuls van de Dalai Lama, naar het Palden Sed Gyued klooster te Salugara (West-Bengalen in India) gezonden. Tot op vandaag onderwijst Geshe Jampal er de Tibetaanse boeddhistische dialectiek..

Praktische informatie instituut Yeunten Ling

Inschrijven voor een cursus gebeurt bij voorkeur via het online inschrijfformulier op de website van het instituut www.tibetaans-instituut.org. Om de cursussen optimaal te kunnen organiseren en administratief te kunnen verwerken, vraagt het instituut de volledige bijdrage bij inschrijving over te maken. De kosten voor een weekeindcursus (twee dagen) bedragen bijvoorbeeld voor niet-leden € 111,00 en voor gewone leden € 99,00 inclusief verblijf en maaltijden. Het lidmaatschap is niet vereist voor een deelname aan de activiteiten te Yeunten Ling. Het wordt echter op prijs gesteld en biedt enkele voordelen. Kijk voor de actuele kosten voor de bijeenkomsten, voordelen en kortingen op de website van het instituut.