Infobox

Lama Zeupa
Lama Zeupa

Datum:
Donderdag 19 t/m dinsdag 31 december 2019 voor Nyoen Nee & Nyen Nee 1-4.
Zie voor de datas en tijden per module de website van het instituut.

Begin:
20u00

Inschrijven enkel per email : yl.administration@tibinst.org

Locatie:
Instituut Yeunten Ling
Château du Fond l'Evêque
4 promenade Saint Jean l'Agneau
4500 Huy, Belgium

Website van het instituut Yeunten Ling
Toon locatie en route op googlemaps

Nyoeng Nee & Nyen Nee 1-4, Huy

Nyoeng Nee (Nyen Nee) is een zuiveringspraktijk waarin vasten, stilte en meditatie centraal staan. De praktijk is gericht op het zuiveren van alle negatieve gewoontepatronen die we hebben ontwikkeld op het niveau van ons lichaam, onze spraak en onze geest.

De praktijk is verbonden met de bodhisattva Tchenrezig, het aspect van liefde en mededogen van alle boeddha’s. Tchenrezig wordt voorgesteld met 11 gezichten en duizend armen. De elf gezichten maken het mogelijk om vol mededogen de blik te richten op alle levende wezens die gekweld worden door lijden. Met duizend armen reikt Tchenrezig naar al deze wezens om hen de poel van lijden uit te trekken. De sadhana van de duizendarmige Tchenrezig wordt driemaal daags uitgevoerd in de grote tempel.

Deze praktijk bevat alle aspecten van de dharma en de essentie van de drie voertuigen:

Nyoeng Nee wordt als zeer heilzaam beschouwd voor het genezen van ziektes, het ontwikkelen van mededogen en het wegwerken van karmische tendensen. Deelnemers getuigen dat deze praktijk hen zowel fysiek als spiritueel aansterkt. Hij beslaat twee en een halve dag, wat behulpzaam is voor mensen die geen tijd kunnen vrijmaken voor een langdurige retraite.

U kunt kiezen tussen:

Bij het onthaal deelt u mee welke van beide methodes u wenst te volgen. De deelnemers worden verzocht de avond tevoren te komen, om vroeg in de ochtend (5u50) van start te gaan met het nemen van de geloften. Het is eveneens belangrijk dat u blijft tot de ochtend van de laatste dag. Als u voor het eerst een dergelijke intensieve vasten-ervaring meemaakt is het aangeraden om het onderricht van de Lama op 19 december 2019 om 20u00 over deze praktijk bij te wonen. Inschrijven enkel per email : yl.administration@tibinst.org

Tchenrezig

Tchenrezig is de verpersoonlijking van de volmaakte liefde en het perfecte mededogen van de boeddha’s van de “drie tijden en tien richtingen”. Het reciteren van zijn mantra “Om Mani Peme Hoeng” helpt ons deze grote deugden te ontwikkelen. Tchenrezig is een manifestatie van de verlichting. De Tchenrezig-praktijk wordt gedreven door een intense liefde voor alle levende wezens en is gebaseerd op een zuivere visie op onszelf en de anderen als het lichaam, de spraak, en de geest van de godheid. Kijk voor anderere begrippen in het boeddhisme onder begrippen van a tot z.

Over Lama Zeupa

Lama Zeupa maakt sinds 1993 deel uit van ons centrum. Hij is afkomstig uit de Indische provincie Sikkim aan de grens met Tibet en voltooide zijn opleiding in het klooster van Sonada in Darjeeling in India. Na zijn driejarige retraite kwam hij naar het Westen om zich in Yeunten Ling te vestigen op vraag van Lama Karta. Lama Zeupa onderzocht jarenlang op een experimentele manier de relatie tussen lichaam en geest. Hij beheerst diverse mentale krijgskunsten die hij ook dagelijks in zijn eigen praktijk integreert. Hij staat bekend om zijn discipline, geduld en fijnzinnigheid. Na het overlijden van Lama Karta in 2013 nam Lama Zeupa de fakkel over als spiritueel directeur van onze centra. Zijn woorden en zijn leringen hebben een krachtige impact voor wat het resultaat betreft.