Lidmaatschap Boeddhistische Unie

Sinds 2017 is Tibetaans Boeddhisme Limburg lied van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). De BUN is de vriendschapsvereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland.

De aangesloten organisaties hebben de studie en beoefening van de Boeddhadharma in Nederland als doelstelling, zijn langere tijd actief met een aanbod van cursussen en bijeenkomsten, en onderschreven de doelstellingen van de BUN.

Meer informatie vindt je op de website van de BUN.

Vertrouwenspersoon TBL

Ongewenste omgangsvormen grijpen diep in en kunnen grote gevolgen hebben. Onder andere fysieke en verbale agressie, pesten en seksuele intimidatie kunnen leiden tot een verziekte sfeer en een onaangename wellicht zelfs bedreigende omgeving.

Als je als vrijwilliger van TBL of bezoeker aan een van de bijeenkomsten van TBL een klacht hebt met betrekking tot een ongewenste omgangsvorm, is het van groot belang dat hier zorgvuldig en adequaat mee omgegaan wordt. Je moet je immers veilig kunnen voelen bij stichting TBL!

Waar kun je terecht?

Heb je te maken (gehad) met een ongewenste omgangsvorm als vrijwilliger van TBL of bezoeker aan een van de bijeenkomsten van TBL,

  • dan kun je dit melden en er vertrouwelijk over spreken met de voorzitter van TBL, namelijk Ellen van der Velden via info@tibetaans-boeddhisme.eu.
  • Wellicht heb je juist een klacht over Ellen, dan kun je deze melden bij Lama Zeupa. Hiervoor kan er een afspraak worden gemaakt via yeunten.ling@tibinst.org.
  • De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld, daar kun je ook mee in contact komen. Kijk voor informatie op de site van de BUN.