Archief TBL activiteiten

In ons archief krijg je een indruk van de verleden activiteiten van Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg. Voor komende activiteiten klik door naar de kalender.

2019

13 november 2019

Lezing Tibetaanse geneeskunde, Jan van der Valk, Maastricht

Jan van der Valk, universitair opgeleid bioloog, etno-botanist en doctor in de antropologie, spraak over het verband tussen Tibetaanse geneeskunde en boeddhisme: een gezonde geest in een gezond lichaam. Tibetaanse geneeskunde wordt ook wel eens ‘de boeddhistische geneeskunde’ genoemd. Maar, wat is eigenlijk de oorsprong van deze traditionele wetenschap, wat zijn de basisprincipes en hoe werkt ze in de praktijk?

Na een korte inleiding in de Tibetaanse geneeskunde, kwamen een aantal verrassende overeenkomsten tussen deze geneeskunde en het boeddhisme ter sprake. Is het doel van boeddhisme niet de ultieme genezing van de geest? Maar wat dan met het zieke lichaam? Deze vragen kwamen in het kader van de goed bezochte lezing aan bod.

April en oktober 2019

Cursussen Tibetaans boeddhistische meditatie, Maastricht

In de twee inleidende meditatie cursussen van TBL gingen we met verschillende technieken aan de slag om onze helderheid en vriendelijke oplettendheid toe te laten nemen. Hierdoor konden we bijvoorbeeld wanneer we inzicht hebben gekregen in een schadelijke automatisme die we hanteren met lichaam, spraak en geest, deze makkelijker doorbreken en in de plaats daarvan een positieve nieuwe gewoonte aannemen.

Samen met Lama Zeupa is er een verdiepende cursus Tibetaans boeddhistische meditatie opgesteld die ons ondersteunt om onze vele kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen en negatieve gedragspatronen los te laten. Om de opgedane inzichten en verdieping te integreren in het dagelijks leven, is regelmatige beoefening en dus de nodige tijd nodig. Daaromwerd in deze cursus telkens een tussenweek ingelast.

Februari, juni, augustus, oktober 2019

Vier lezingen 37 praktijken van de bodhisattva

De 37 praktijken van de bodhisattva van Thogmed Zangpo is één van de populairste teksten in het Tibetaans boeddhisme. Dit pareltje maakt deel uit van de literatuur over het trainen van de geest. De raadgevingen in de tekst zijn erg toegankelijk, tijdloos en universeel. De verzen betreffen in het bijzonder specifieke raadgevingen voor een leven als bodhisattva.

Tijdens vier lezingen van TBL in 2019 hebben Lama Tashi Nyima en Lama Zeupa, leraren van instituut Yeunten Ling, Huy, de verzen van de tekst geanalyserrd. Bij elk vers werd onze aandacht worden gevestigd op de toepasselijkheid op ons dagelijks leven. Hierbij werd vrijwel geen enkel aspect van ons leven ongemoeid gelaten. In juni was er telkens een dag voor het oefenen van een praktische toepassing in de praktijk.

Januari tot december 2019

Yoga, meditatie avonden, Tchenrezig peodja en wandelmeditaties

Tot het vaste programma van TBL van januari tot december behoorden deze evenementen in 2019. Als je geest of lichaam iets opneemt, dan is het belangrijk om het weer los te laten. Helaas, kunnen we het juist daarmee heel moeilijk hebben, met als gevolg dat we geestelijke en lichamelijke klachten oplopen. Leren loslaten is nuttig om die klachten te vermijden. Zowel meditatie - zittend en al wandelend - als yoga heeft zo’n een positieve invloed op lichaam en geest.

Om de twee weken reciterden wij, onder wisselende begeleiding van enkele TBL vrijwilligers, de poedja van Tchenrezig al zingend. Deelnemers konden hun eigen tekstboekje meenemen of van de aanwezige boeken gebruik maken.

2018

10 oktober t/m 19 december 2018

Cursus Tibetaans boeddhistische meditatie

Van 10 oktober t/m 19 december 2018 vond er bij TBL weer een cursus Tibetaans boeddhistische meditatie plaats. Door mentale stabiliteit te ontwikkelen, kunnen de uitdagingen in het dagelijks leven met openheid en gelijkmoedigheid tegemoet worden getreden. Maar ook neemt door de meditatie- beoefening je oplettendheid en helderheid toe. Hierdoor heb je meer ruimte in je geest en ben je beter in staat de gevolgen van mogelijke keuzen te overzien en heb je meer kans om niet langer door automatisch handelen en denkpatronen geleid te worden. Door toegenomen liefde en mededogen kunnen situaties met een glimlach worden bekeken.

Deze cursussen door Ellen van der Velden zijn slechts een opstap: meditatie (letterlijk vertaalt “het aanwennen van een nieuwe positieve gewoonte”) bestaat uit een aantal facetten. Het is de bedoeling de inzichten die je tijdens je meditatie zittend op je kussen of stoel leert toepassen in je dagelijks leven en het dus in de praktijk blijft oefenen. Het belang om te veranderen wordt mede door de in de lesstof behandelde boeddhistische filosofie onderbouwd.

30 augustus en 20 september 2018

Wandelmeditaties

Op 30 augustus en 20 september 2018 organiseerde TBL twee wandelmeditaties onder de begeleiding van Dirk Torfs. Wandelmeditatie ofwel loopmeditatie kent reeds een lange traditie. Volgens de overlevering beoefenden Boeddha Shakyamuni en zijn volgelingen regelmatig wandelmeditatie. Deze vorm van meditatie beoogt de ontwikkeling van een kalme en aandachtige geest, en biedt een perfecte overgang en integratie van deze kwaliteiten naar het dagelijkse leven. De meditatieve wandelingen van TBL verliepen vanuit de Pastoor Moormanstraat over gemakkelijke paden en duurden rond 3 kwartier.

8 juni 2018

Opening Stichting de Witte Boog

Op 8 juni 2018 vond op de Pastoor Moormanstraat 96 te Maastricht de officiële opening van de Stichting de Witte Boog plaats. Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg maakt deel uit van de Witte Boog, een centrum voor bewustwording, ontwikkeling, ontspanning en gezondheid. Het is gedacht als een energetisch centrum waar de verschillende disciplines elkaar aanvullen, inspireren en waar mogelijk optillen (1 en 1 is 3); waar zelfstandigen of stichtingen, relatief goedkope werkruimte betrekken, of in ieder geval een podium krijgen door middel van te organiseren workshops, lezingen en proeverijen.

Februari, april, oktober en december 2018

Lodjong 2 t/m 7 met Lama Zeupa en Lama Tashi Nyima

Op 5 februari, 25 april, 24 oktober en 4 december 2018 vonden Lodjong trainings 2 t/m 7 plaats bij TBL. De onderwerpen waren:

 • Het opwekken van de verlichtingsgeest (bodhicitta)
 • Raadgevingen voor het dagelijks leven
 • Raadgevingen die het leven en de dood betreffen
 • Criteria om de vooruitgang af te toetsen
 • Voorschriften om de geest te trainen waaronder de praktijk van uitwisseling (tonglen)
 • Voorwaarden voor de training van de geest
Januari tot december 2018

Poedja's van Tchenrezig

In overleg met Lama Zeupa biedt stichting TBL sinds 2016 de mogelijkheid om samen de recitatie van Tchenrezig te beoefenen, dit werd in juli 2018 weer opgepakt. Om de twee weken reciterden wij, onder wisselende begeleiding van enkele TBL vrijwilligers, de poedja van Tchenrezig al zingend. Deelnemers konden hun eigen tekstboekje meenemen of van de aanwezige boeken gebruikl maken. Na afloop was iedereen vrijblijvend welkom voor thee.

Dagelijks wordt deze recitatie van Tchenrezig tussen 18 en 19 uur uitgevoerd in Tibetaans Boeddhistisch Instituut Yeunten Ling te Huy (België). Meer informatie over Tchenrezig is terug te vinden op de website van het Instituut.

Januari tot december 2018

Meditatie en yoga avonden

Als je geest of lichaam iets opneemt, dan is het belangrijk om het weer los te laten. Helaas, kunnen we het juist daarmee heel moeilijk hebben, met als gevolg dat we geestelijke en lichamelijke klachten oplopen. Leren loslaten is nuttig om die klachten te vermijden. Zowel meditatie als yoga heeft zo’n een positieve invloed op lichaam en geest. Want beiden hebben ze als doel: bewust worden van je zelf. Ook leidt yoga tot innerlijke rust en geeft ontspanning. TBL organiseert regelmatig meditatie en yoga bijeenkomsten. Deze avonden duren ongeveer een uur, met daarna samen thee drinken.

Vanaf 9 juli zijn de regelmatige avond activiteiten van TBL weer van start gegaan. De meditatie avonden werden begeleid door wisselende vrijwilligers. Voor de yoga kwam Eveline Jansen een keer per week naar de Pastoor Moormanstraat.

2017

16 december 2017

Lodjong, 1e training van de geest, met Lama Zeupa

Op 16 december 2017 werd de eerste training Lodjong gegeven door Lama Zeupa: De voorbereidende praktijken. Klik hier voor een fotoverslag.

De praktijk van de Lodjong bestaat uit 7 gedeelten. En door deze 7 punten te oefenen, train je jezelf om de focus die je momenteel op jezelf richt, om die naar de ander te verleggen. Maar waarom zouden we dit eigenlijk doen? Ondanks dat niemand wil lijden, is het alom tegenwoordig. En om eraan te ontsnappen passen we allerlei korte termijn oplossingen toe die echter helaas structureel niets oplossen. Ook hebben we de gewoonte om naar allerlei factoren buiten ons te wijzen als de oorzaak van onze ergernis of verdriet. Dus altijd zijn de uiterlijke omstandigheden schuldig aan onze ervaring van lijden.

Echter, de echte oorzaak van ons lijden is in onze geest te vinden: door de negatieve emoties die we daar ervaren. En omdat de oorzaak in de geest te vinden is, moet de remedie daar ook worden gezocht èn toegepast: wanneer we onze geest temmen, zal ons lijden afnemen en uiteindelijk zelfs geheel verdwijnen. Daarom heeft het dus zin om met de Lodjong training aan de slag te gaan. Het leert ons om anders naar het leven te kijken. Tegenslag bijvoorbeeld laat ons niet langer meer bij de pakken neerzitten maar wordt gezien als een middel om vooruitgang te boeken. Alle omstandigheden die we in ons dagelijks leven tegenkomen worden ingezet voor innerlijke transformatie.

23 mei 2017

Welke verstorende emoties zijn er en hoe komen we er van af? Lezing door Lama Zeupa

"2600 jaar geleden identificeerde de Boeddha al 84.000 verstorende emoties, heden ten dage zijn ze zeker niet in aantal afgenomen en zullen we wellicht met nog meer verstorende emoties geconfronteerd kunnen worden” zei Lama Karta wel eens in zijn onderrichtingen.

Pas als we herkennen waarvan we hinder ondervinden, wanneer we inzien wat de oorzaak is waarom we niet gelijkmoedig kunnen blijven bijvoorbeeld, dan pas kunnen we dat gaan aanpakken. Niet elke emotie werkt verstorend denk bijvoorbeeld aan altruïsme of welwillendheid. Degene die dat echter wel doen kunnen grofweg worden onderverdeeld in 6 categorieën:

 • Jaloezie / afgunst
 • Ernstige twijfel
 • Haat / boosheid / woede
 • Bezitsdrang / gehechtheid / begeerte
 • Hoogmoed / trots / arrogantie
 • Verkeerd gezichtspunt / onwetendheid

Lama Zeupa hielp ons op 23 mei 2017 met deze teaching niet alleen een opstap te maken om zelf te kunnen identificeren aan welke verstorende emoties we onderhevig zijn, maar reikte ons ook advies aan hoe we het impact ervan kunnen verminderen of hoe we ze zelfs in hun geheel kunnen afleggen!

19 april t/m 5 juli 2017

Cursus inleiding Tibetaans boeddhistische meditatie

Van 19 april t/m 5 juli 2017 vond er bij TBL een inleidende cursus Tibetaans boeddhistische meditatie plaats. Door mentale stabiliteit te ontwikkelen, kunnen de uitdagingen in het dagelijks leven met openheid en gelijkmoedigheid tegemoet worden getreden. Maar ook neemt door de meditatie- beoefening je oplettendheid en helderheid toe. Hierdoor heb je meer ruimte in je geest en ben je beter in staat de gevolgen van mogelijke keuzen te overzien en heb je meer kans om niet langer door automatisch handelen en denkpatronen geleid te worden. Door toegenomen liefde en mededogen kunnen situaties met een glimlach worden bekeken.

Deze cursussen door Ellen van der Velden zijn slechts een opstap: meditatie (letterlijk vertaalt “het aanwennen van een nieuwe positieve gewoonte”) bestaat uit een aantal facetten. Het is de bedoeling de inzichten die je tijdens je meditatie zittend op je kussen of stoel leert toepassen in je dagelijks leven en het dus in de praktijk blijft oefenen. Het belang om te veranderen wordt mede door de in de lesstof behandelde boeddhistische filosofie onderbouwd.

13 februari 2017

Onderricht over Tchenrezig, liefde en mededogen door Lama Chogdrup

Op 13 februari 2017 gaf Lama Chogdrup ons uitleg over 2 van de vele perfecties waarmee we geboren zijn. Namelijk liefdevolle vriendelijkheid en mededogen. We kunnen deze kwaliteiten grenzeloos ontwikkelen voor het welzijn van alle levende wezens. En met “alle levende wezens” wordt bedoeld dat er daarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt! Dus vrienden, bekenden, onbekenden of vijanden… Tchenrezig is de verpersoonlijking van de volmaakte liefde en het perfecte mededogen van de boeddha’s van “de drie tijden en de tien richtingen”. Het reciteren van zijn mantra “Om Mani Pemé Hoeng” in het dagelijkse leven helpt ons deze aangeboren kwaliteiten die we allemaal bezitten te ontwikkelen.

2016

1 november 2016

Film Heart of a dog, gastspreekster Lea Vanrompaij

In samenwerking met Lumière werd er eenmalig de indringende film van Laurie Anderson over liefde, leven en dood vertoond. Dit was een unieke kans om dit filmessay op de nieuwe Lumière locatie in het Bassin te zien, met verdiepende boeddhistische achtergrond informatie door Lea Vanrompay.

28 mei 2016

De 4 onmetelijkheden: meditatie oefendag met Lama Zeupa

Lama Zeupa heeft ons zowel tijdens de ochtend alsook in de middag sessie uitleg gegeven over de 4 onmetelijkheden (oneindige liefde, oneindig mededogen, oneindige vreugde en oneindige gelijkmoedigheid).

Ook beoefenden we samen de meditaties die hiermee verbonden zijn. Verder ging Lama op vragen in omtrent deze onmetelijkheden.Tijdens de middagpauze werd er een vegetarische broodmaaltijd geserveerd met vegetarische soep. Voor wie wilde, kon na de lunch onder begeleiding en o.a. samen met de Lama een korte wandeling in de omgeving van de Natuurtuinen maken.

Maart en december 2016

Bardo, lezing door Lama Tashi Nyima en Lama Zeupa

De twee Lamas belichtten enkele Bardo’s tijdens hun TBL-lezingen op 15 maart en 5 december 2016 in de Natuurtuinen Jekerdal.

Het woord bardo betekent letterlijk “een tussenruimte tussen twee”. Bar betekent “interval” en do betekent “twee”. Deze interval kan een tussenruimte of een tussentijd zijn. De ruimte tussen twee huizen bijvoorbeeld, wordt een bardo genoemd. De periode tussen zonsopkomst en zonsondergang, de tussentijd dat er daglicht is, is ook een bardo.

Een bardo kan lang of kort duren, een wijde of een nauwe ruimte zijn. Onze ervaring bestaat grotendeels uit intervallen tussen het ene en het andere. Zelfs bij de kortstondige gedachten die in onze geest opkomen, is er een tussenperiode tussen het opkomen en weer verdwijnen van de ene gedachte, en het opkomen van de volgende. Een dergelijke ruimte, hoe klein of kort ook, maakt deel uit van elk proces. Alles wat we ervaren, heeft deze kwaliteit van een tussenruimte tussen toestanden. Uit “de Dharma” door Kaloe Rinpochee

Januari tot december 2016

Yoga, meditatie avonden en nieuw: Tchenrezig peodja

Tot het vaste programma van TBL van januarie tot december behoren deze evenementen in 2016. Als je geest of lichaam iets opneemt, dan is het belangrijk om het weer los te laten. Helaas, kunnen we het juist daarmee heel moeilijk hebben, met als gevolg dat we geestelijke en lichamelijke klachten oplopen. Leren loslaten is nuttig om die klachten te vermijden. Zowel meditatie - zittend en al wandelend - als yoga heeft zo’n een positieve invloed op lichaam en geest.

In overleg met Lama Zeupa biedt stichting TBL sinds dit jaar de mogelijkheid om samen de recitatie van Tchenrezig te beoefenen. Om de twee weken reciterden wij, onder wisselende begeleiding van enkele TBL vrijwilligers, de poedja van Tchenrezig al zingend. Deelnemers konden hun eigen tekstboekje meenemen of van de aanwezige boeken gebruikl maken.

Januari, april en september 2016

Cursussen Tibetaans boeddhistische meditatie, Maastricht

Samen met Lama Zeupa is er een verdiepende cursus Tibetaans boeddhistische meditatie opgesteld die ons ondersteunt om onze vele kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen en negatieve gedragspatronen los te laten. Om de opgedane inzichten en verdieping te integreren in het dagelijks leven, is regelmatige beoefening en dus de nodige tijd nodig. Daaromwerd in deze cursussen telkens een tussenweek ingelast.

In de inleidende meditatie cursus van TBL in april gingen we met verschillende technieken aan de slag om onze helderheid en vriendelijke oplettendheid toe te laten nemen. Hierdoor konden we bijvoorbeeld wanneer we inzicht hebben gekregen in een schadelijke automatisme die we hanteren met lichaam, spraak en geest, deze makkelijker doorbreken en in de plaats daarvan een positieve nieuwe gewoonte aannemen

2015

Maandag 19 oktober 2015

Het opwekken van de Bodhicitta - de drang naar Verlichting, lezing door Lama Tashi Nyima

Wanneer de Bodhicitta drang zoveel positieve gevolgen heeft voor iedereen, inclusief onszelf, waarom passen we het dan niet eenvoudig weg toe? En waarom zouden we er nog langer mee wachten maar gaan we er niet meteen mee aan de slag? Schijnbaar hebben we toch (nog) meer inzicht nodig en daarom is TBL opgetogen dat Lama Tashi Nyima in oktober 2015 hierover les kwam geven. Hij zal de weldadige gevolgen van de Bodhicitta verder verdiepen maar ook de moeilijkheden bespreken. Zoals de leraren aangeven: “het is wellicht wel moeilijk, maar niet onmogelijk”! In een intieme sfeer van hooguit 40 deelnemers, gaf Lama Tashi Nyima ons inspirerende adviezen en belichtte hoe we obstakels kunnen herkennen en aanpakken. Deze lezing vond plaats in de Natuurtuinen Jerkerdal in Maastricht.

Maandag 20 april 2015

De helende kracht van vergeving, lezing door Lama Zeupa

Vergeven is niet eenvoudig en lijkt soms onmogelijk! Hoe zou het zijn als we elk stukje haat, woede en angst eeuwig in ons hart zouden bewaren? Vergeven is geen synoniem voor vergeten, het is wél iets dat we onszelf cadeau kunnen doen! De kracht van vergeving bevrijdt ons van de macht van de angst. Een spreekwoord zegt: "het vasthouden van haat en kwaadheid is net als het nemen van vergif en hopen dat een ander erdoor sterft". Of zoals een ander spreekwoord zegt: “Vergeving is elke hoop op een beter verleden opgeven". Liefdevolle vriendelijkheid wordt versterkt door onze oefeningen in vergeving want het laat ons toe met milde, vriendelijke ogen te kijken en te rusten in een wijs en vredevol hart. In een intieme sfeer van hooguit 50 deelnemers, gaf de Tibetaans boeddhistisch leraar Lama Zeupa ons inspirerende adviezen. De lezing vond plaats in de Natuurtuinen Jerkerdal, Maastricht.

Zaterdag 13 juni 2015

Oefendag: Voorbereiden van het lichaam

Lama Zeupa ging weer met een kleine groep belangstellenden tijdens een dagprogramma in Maastricht aan de slag! Hij gaf onderwijzingen over o.a. nuttige oefeningen die het lichaam voorbereiden op meditatie. Om ons te helpen ons lichaam in de juiste positie te brengen volgens de 7-puntige positionering van Vairocana leerde Lama ons de nodige houdingen en strekoefeningen aanl. Ook gaf hij ons advies t.a.v. meditatie aan die verder gaat dan enkel over het belang van het hebben van een juiste lichaamshouding. De oefendag vond plaats in de Natuurtuinen Jerkerdal, Maastricht.

5 nov 2014 t/m 21 januari 2015 en 1 april t/m 3 juni 2015

Cursus inleiding in de Tibetaans boeddhistische meditatie

Deze cursus inleiding in de Tibetaans boeddhistische meditatie vond plaats in Mondiaal Centrum Maastricht. Door mentale stabiliteit te ontwikkelen, kunnen de uitdagingen in het dagelijks leven met openheid en gelijkmoedigheid tegemoet worden getreden. Maar ook neemt door de meditatie- beoefening je oplettendheid en helderheid toe. Hierdoor heb je meer ruimte in je geest en ben je beter in staat de gevolgen van mogelijke keuzen te overzien en heb je meer kans om niet langer door automatisch handelen en denkpatronen geleid te worden. Door toegenomen liefde en mededogen kunnen situaties met een glimlach worden bekeken. Deze cursus was slechts een opstap: meditatie (letterlijk vertaalt “het aanwennen van een nieuwe positieve gewoonte”) bestaat uit een aantal facetten. Deze 10-weekse cursus verast deelnemers altijd in wat het voor iedereen persoonlijk opleverde!

2014

Zondag 5 oktober 2014

Boeddhistisch Filmfestival 2014

Wederom organiseerde Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) tezamen met Lumière Filmtheater Maastricht het Boeddhistisch Filmfestival Voor het eerst werkten we samen met Buddhist Film Festival Europe (BFFE). Door de samenwerking waren er 3 speciale voorstellingen met als thema “liefde en devotie”. Tezamen met mededogen en wijsheid vormen ze namelijk volgens de Tibetaans boeddhistische traditie de drijfkracht om vanuit het rad van Samsara de Verlichting te bereiken. De 3 films lichten elk geheel op eigen wijze een ander aspect van de passie toe die liefde en devotie teweeg kan brengen.

VARA: A blessing

Van Kyentse Norbu Rinpoche die naast zijn bekendheid als boeddhistisch leraar ook bekend staat als regisseur (The Cup, Travellers & Magicians), was zijn nieuwste film ‘VARA, a blessing’ te zien, een tijdloos verhaal over liefde en devotie.

Monk with a camera

De monnik Nicky Vreeland wordt gevolgd in de documentaire ‘Monk with a Camera’. Zijn liefde en devotie voor de dharma zorgde ervoor dat hij uit de glamour wereld stapte en zich 14 jaar aan de kloosteropleiding te wijden.

Little Tibet

De regisseur Nawang N. Anja-Tsang (Sonam), die bij de voorstelling aanwezig was voor Q & A, heeft liefde en devotie voor de boeddhistische levenswijze en voor Tibet met de paplepel ingegoten gekregen. ‘Little Tibet’ laat zien hoe hij probeert de combinatie van de twee buiten Tibet te vinden omdat hij dit land niet meer in mag.

Maandag 22 september 2014

Lezing Lama Zeupa: Leren omgaan met verandering

In het boeddhisme wordt veel gesproken over dat alles onderhevig aan vergankelijkheid is. Wat houdt dat in en welk voordeel heeft het om dit gegeven ons eigen te maken? Hoe komt het dat we moeite hebben met verandering? En waarom willen we dat de werkelijkheid zoals wij die graag willen zien, ook zo moet blijven bestaan? Lama Zeupa zal ons verhelderen waarom we over het algemeen gezien zo slecht met veranderingen kunnen omgaan. Ook zal hij ons oefenstof meegeven zodat het makkelijker wordt vergankelijkheid in ons leven te integreren en te kunnen accepteren. Dit zal hij doen op zijn bekende toegankelijke wijze waarbij ook ruimte is voor het stellen van vragen. Want Lama benadrukt dat je niet klakkeloos iets moet aannemen, maar dat je zelf moet nagaan wat toepasbaar en werkzaam voor je is! Deze lezing vond plaats in de Natuurtuinen Jerkerdal in Maastricht.

Maandag 26 mei 2014

Lezing Lama Tashi Nyima: Wat betekent verlichting?

Al gebruiken we woorden zoals ‘bereiken van’ en ‘verlangen naar verlichting’, uiteindelijk krijgen we die verlichting niet uit een externe bron. We ontdekken wellicht t.z.t. de verlichting die er altijd al geweest is omdat hij deel uit maakt van onze ware aard. Dat heeft Boeddha ongeveer 2500 jaar geleden al onderwezen nadat hij volledig ‘Verlicht’ oftwel ‘Ontwaakt’ was geraakt. We kunnen ons afvragen wat verlichting is als ze geen geluk of lijden is? En hoe het voelt om de boeddhanatuur te ontdekken. Al is de feitelijke ervaring voor ons nu moeilijk te vatten, toch is het mogelijk in ons dagelijks bestaan inzicht in deze begrippen te krijgen. Het onderricht door Lama Tashi Nyima zal ons daarbij helpen. Deze lezing vond plaats in de Natuurtuinen Jerkerdal in Maastricht.

14 januari t/m 9 december 2014

Open meditatie bijeenkomsten, Maastricht

TBL organiseerde in 2014 in totaal 21 meditatie bijeenkomsten. Deze meditatie avonden vonden plaats in het Mondiaal Centrum Maastricht.

2013

Zondag 15 december 2013

Voorpremière Samsara met meditatieworkshop

Voor 70 mensen werde er vlak voor kerst in de rode zaal van het Maastrichtse Lumière Filmtheater een bijzonder event georganiseerd in samenwerking met stichting TBL. De voorpremière van de visuele spektakelfilm ‘Samsara’ werd vergezeld door een meditatieworkshop. Deze meditatie is geschikt voor zowel beginnelingen alsook voor gevorderden.

Samsara

Samsara herenigt filmmakers Ron Fricke en Mark Magidson, wiens bekroonde films Baraka en Chronos een nieuw visuele en muzikale articiteit aan theaters heeft gebracht. Samsara is een Sanskriet woord dat “het eeuwig bewegende wiel van het leven” betekent en dat is het vertrekpunt van de filmmakers wanneer zij op zoek gaan naar de ongrijpbare stroom van onderlinge afhankelijkheid die door ons leven loopt.

Opgezet als een geleide meditatie over de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte, is Samsara een audiovisueel gedicht. Gefilmd over een periode van vijf jaar in vijfentwintig landen op 5 continenten en briljant geschoten op 70 mm film, transporteert Samsara ons naar diverse heilige gronden, rampgebieden, industriële complexen en wonderen der natuur. Door dialoog en beschrijvende tekst weg te laten, gooit Samsara het beeld wat we van een traditionele documentaire hebben overhoop.

Het moedigt onze eigen interpretaties aan, geïnspireerd door adembenemende beelden en transcendentaal muziek die het oude met het nieuwe doordrenkt. Samsara verkent de wonderen van onze wereld, van het wereldse tot het wonderlijke, kijkend in het onpeilbare spirituele bereik van de mens en de menselijke ervaring, en daarbij de banden tussen mens en natuur in het licht zettend.

Taal: Engels; Regie: Ron Fricke, Mark Magidson; USA, 2012, 102 min. Meer informatie over deze schitterende film is te vinden op www.barakasamsara.com.

Zaterdag 19 oktober 2013

Yoga-meditatie oefendag door Lama Zeupa

Het tot rust brengen van de geest is voor de meeste mensen niet gemakkelijk. We denken namelijk zo ontzettend veel waardoor onze gedachten moeilijk te stoppen zijn. Daarom reikte Lama ons oefeningen aan voor het kalmeren van de geest. Ook leerde hij ons oefeningen voor ons lichaam. Er is namelijk een connectie tussen lichaam en geest en we moeten beiden trainen! Zo zal een soepel lichaam makkelijker in meditatie pose kunnen zitten (wat bevorderlijk werkt voor de meditatie), maar ook kunnen het doen van bijvoorbeeld yoga en ademhalingsoefeningen ervoor zorgen dat je spanningen loslaat. Ook dit ondersteunt het verkrijgen van een kalm verwijlende geest. Deze lezing vond plaats in de Natuurtuinen Jerkerdal in Maastricht.

Dinsdag 17 september 2013

Inleiding in het Boeddhisme, lezing door Henk Baay

Een lezing voor degenen die het boeddhisme een warm hart toedragen, zich willen informeren over de essentie ervan en de doelen die ermee te bereiken zijn. Of zij die actief mediteren en een nieuwe dimensie aan hun meditatie willen toevoegen. De uitleg was praktisch. De Boeddha zei het al: “Het boeddhisme is geen religie, noch een filosofie, maar een praktische aanpak voor het dagelijks leven”. Ook kwam de essentie van ‘de vier edele waarheden’ ter sprake. Deze lezing vond plaats in Mondiaal Centrum Maastricht.

Donderdag 16 mei 2013

Lezing Lama Tashi Nyima: Vooruitgang & valkuilen meditatie

Hoe herkennen we obstakels en progressie wanneer we regelmatig mediteren?

Mediteren is tegenwoordig heel normaal om te doen. Bij velen is het bekend dat het meehelpt om geestelijk gezond te blijven of fit te worden. Daarvoor hoef je ook geen boeddhist te zijn: inzicht in je geestelijk functioneren en positieve concentratie ontwikkelen door meditatie komt in alle lagen van de bevolking voor. Maar hoe kan je vaststellen of je eigenlijk wel vooruitgang boekt? En welke valkuilen kom je tegen tijdens je meditaties? Wij zullen ook samen de meditatie beoefenen. In een intieme sfeer van hooguit 40 deelnemers, gaf de Tibetaans boeddhistisch leraar Lama Tashi Nyima ons inspirerende adviezen en belichtte hoe we progressie constateren en obstakels kunnen herkennen en aanpakken. Lama Tashi Nyima is leraar en resident van het Tibetaans instituut Yeunten Ling te Huy in België en staat bekend als een standvastige meditatiebeoefenaar. Deze lezing vond plaats in de Natuurtuinen Jerkerdal in Maastricht.

27 maart t/m 5 juni 2013 en 2 oktober t/m 4 december 2013

Cursussen inleiding in de Tibetaans boeddhistische meditatie

Deze cursus inleiding in de Tibetaans boeddhistische meditatie vond plaats in Mondiaal Centrum Maastricht. Door mentale stabiliteit te ontwikkelen, kunnen de uitdagingen in het dagelijks leven met openheid en gelijkmoedigheid tegemoet worden getreden. Maar ook neemt door de meditatie- beoefening je oplettendheid en helderheid toe. Hierdoor heb je meer ruimte in je geest en ben je beter in staat de gevolgen van mogelijke keuzen te overzien en heb je meer kans om niet langer door automatisch handelen en denkpatronen geleid te worden. Door toegenomen liefde en mededogen kunnen situaties met een glimlach worden bekeken. Deze cursus was slechts een opstap: meditatie (letterlijk vertaalt “het aanwennen van een nieuwe positieve gewoonte”) bestaat uit een aantal facetten. Deze 10-weekse cursus verast deelnemers altijd in wat het voor iedereen persoonlijk opleverde!

2012

6 t/m 13 mei 2012

Boeddhistisch Filmfestival 2012

TBL verheugde zich om voor de 6de keer samen met Lumière een gevarieerd boeddhistisch geïnspireerd filmprogramma aan te kunnen bieden! Door middel van film, documentaire en animatie werd er een indruk gegeven van het culturele leven en de rijkdom van het spirituele patrimonium van het boeddhisme. In de foyer was er een tentoonstelling van unieke 'Tibetaanse postzegels' met installatie en werken van Kris Vanhemelrijck. Intro in situ heeft Lukas Kramer uitgenodigd om met zijn installatie ons een unieke ervaring aan te bieden. Bovendien was er een inleiding in de Tibetaans boeddhistische meditatie.

Programma:

 • Karma, Regie: Tsering Rhitar Sherpa
 • Shugendo now, Regie: Jean-Marc Abela
 • Vibrations #1 door Lukas Kramer
 • Tibet in song, Regie: Ngawang Choephel
 • Zen, Regie: Takahashi Banmei
 • Osama Tezuka's Buddha, Regie: Kôzô Morishita
 • Bodhisattva - the 17th Karmapa, Regie: Mark Elliot
 • Uncle Boonmee who can recall his past lives, Regie: Apichatpong Weerasethakul
16 april 2012

Vier Edele Waarheden, lezing door Lama Zeupa te Maastricht

Deze lezing vond plaats op de Universiteit Maastricht, Aula Faculteit Economie. Ongeveer 2600 jaar geleden was er een prins die besloot zijn rijkdom op te geven om er achter te komen waar het lijden vandaan komt. Iedereen wordt steeds met lijden of worstelingen geconfronteerd, misschien in verschillende vormen dan bij anderen, maar het gebeurt telkens en telkens weer.
Na vele jaren van o.a. overdenkingen en meditatie, legde deze prins alle negatieve gewoontes af en ontwikkelde alle kwaliteiten van de geest en werd zo een Boeddha (de ontwaakte). Men vroeg hem hoe hij dit nu precies had gedaan en hij begon te vertellen over de 4 Edele Waarheden. Deze waarheden vormen de eerste cyclus van onderrichtingen. Boeddha wil ons inspireren, als een gids of leraar en hij is dus geen godsfiguur. Iedereen bezit namelijk dezelfde kwaliteiten, maar je moet er wel energie en aandacht aan wijden om te veranderen. Want verandering is zeker mogelijk maar gebeurt niet automatisch!

7 maart t/m mei 2012 en 3 oktober t/m 5 december 2012

Cursussen inleiding in de Tibetaans boeddhistische meditatie

Door mentale stabiliteit te ontwikkelen, kunnen de uitdagingen in het dagelijks leven met openheid en gelijkmoedigheid tegemoet worden getreden. Maar ook neemt door de meditatie- beoefening je oplettendheid en helderheid toe. Hierdoor heb je meer ruimte in je geest en ben je beter in staat de gevolgen van mogelijke keuzen te overzien en heb je meer kans om niet langer door automatisch handelen en denkpatronen geleid te worden. Door toegenomen liefde en mededogen kunnen situaties met een glimlach worden bekeken. Deze cursussen door Ellen van der Velden zijn slechts een opstap: meditatie (letterlijk vertaalt “het aanwennen van een nieuwe positieve gewoonte”) bestaat uit een aantal facetten. Het is de bedoeling de inzichten die je tijdens je meditatie zittend op je kussen of stoel leert toepassen in je dagelijks leven en het dus in de praktijk blijft oefenen. Het belang om te veranderen wordt mede door de in de lesstof behandelde boeddhistische filosofie onderbouwd.

Januari t/m december 2012

Filosofische en meditatie bijeenkomsten

De bijeenkosten vonden plaats in Mondiaal Centrum Maastricht. TBL organiseerde meditatie bijeenkomsten en het onderwerp van de filosofische bijeenkomsten was ‘De Vier Edele Waarheden’. Een goede gedachte om daar mee te beginnen. Tenslotte vertelde de Boeddha tijdens zijn eerste openbare verhaal, zijn prediking, over de basis van het boeddhisme, over wat hij in zijn beginfase gezien en meegemaakt had.

De Vier Edele Waarheden betreffen:

 • Het vaststellen van het lijden
 • De oorzaak van het lijden
 • Het opheffen van het lijden
 • De weg van het opheffen van het lijden

2011

Zaterdag 17 december 2011

Meditatie oefendag 2011, met Lama Zeupa

Deze oefendag vond plaats in de Natuurtuinen Jekerdal te Maastricht. De eerste stap bij meditatie is om de geest tot rust te brengen. Die rust biedt vervolgens openheid en ruimte om je eigen gedachten op afstand te kunnen bekijken en te analyseren. En ook om in een verder stadium de geest te kunnen transformeren. Het tot rust brengen van de geest is voor de meeste mensen niet gemakkelijk. We denken namelijk zo ontzettend veel waardoor onze gedachten moeilijk te stoppen zijn. In het begin wordt daarom behoorlijk wat geduld en discipline van ons gevraagd. Toch komt de beloning al vrij spoedig.

We zullen merken dat we een geheugen voor de staat van meditatie aan het ontwikkelen zijn. Komen we in een situatie terecht die ons meesleept zonder dat we dat willen, dan kunnen we al snel de herinnering aan het mediteren oproepen en overschakelen op een paar seconden van meditatie en op die manier onze rust terug vinden.

11 mei t/m 7 juni 2011

Tibetaans Festival 2011

Alle goede dingen bestaan uit ... vijf! In de roerige, recente tijden hebben veel mensen een behoefte om te reflecteren over hun wortels en de essentie van het bestaan. Spiritualiteit en religie nemen daarbij een bijzondere plaats in. Het boeddhisme is ten alle tijden actueel, omdat het inspiratie kan zijn en antwoord kan geven op vele vragen die opgeroepen worden. Inspiratie voor nieuwe perspectieven voor onze samenleving, antwoord op de vraag wat het leven naast de alledaagse uitdagingen werkelijk rijk en zinvol kan maken en op de stokoude vraag naar de zin van het leven. De opzet van het Festival was inspiratiebron voor iedereen te zijn die haar of zijn leven wil verrijken. En om in contact te komen met het boeddhisme, in ons geval het Tibetaanse.

Lezingen & concerten

 • Concert Marmoer en Rob van Rooij
  Marmoer en Rob van Rooij namen tijdens de tibetaanse filmweek op 2 avonden de luisteraars een half uur mee op een innerlijke meditatieve muzikale reis.
 • Mindfulness bekeken vanuit een boeddhistisch perspectief
  Voordracht door Edel Maex. Hij is actief zenboeddhist, werkt als psychiater in het ZNA Sint Elisabeth Ziekenhuis te Antwerpen, was bestuurslid bij de Boeddhistische Unie België (BUB).
 • Meditatie hoe en waarom?
  Voordracht door Lama Karta, directeur en leraar van vier Boeddhistische centra in Nederland en België. Een tweede lezing over dit onderwerp vond plaats op 7 november 2011.
 • Het oude en het nieuwe boeddhisme
  Lezing door Paul van der Velde, docent en onderzoeker op het gebied van hindoeïsme en boeddhisme aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Boeddhistisch Filmfestival

 • Film Yeunten Ling, Indrukken uit een Rijk Verleden
  Doorlopend in het foyer van Lumière. De film werd samengesteld uit oude video opnames en tonen hoogtepunten uit het bestaan van het instituut. Zoals de oude Kaloe Rinpochee, die de juiste locaties voor de Stupa en de nieuwe tempel aanwees en inzegende. Daarna is er een shot te zien van Yangsi (de Jonge) Ripochee, zijn reïncarnatie, die als 2-jarige om dezelfde Stupa huppelt...
 • Siddharta, film van Conrad Rook
  Een rusteloze zoon uit een rijke Brahmaanse familie verlaat zijn huis. Hij besluit zijn bezittingen te verkopen om aan een spirituele zoektocht te beginnen naar zichzelf. Tijdens zijn pelgrimstocht probeert hij als asceet in de bergen het antwoord te vinden, daarna als bedelmonnik en als tenslotte zelfs de Boeddha hem geen verlichting brengt.
 • Blessings - the tsoknyi nangchen nuns of tibet, film van Victress Hitchcock
  Het Tibetaanse woord voor vrouw betekent letterlijk lagere hergeboorte. In Nangchen, een afgelegen regio in het oosten van Tibet, tarten de Tsoknyi Nangchen nonnen deze vermeende voorbestemming. Een groep van drieduizend vrouwen wijdt zich hier aan de oude praktijken...
 • My reincarnation, film van Jennifer Fox
  My reincarnation is een vader-zoon drama van episch formaat. De film volgt de Tibetaanse spirituele meester Chögyal Namkhai Norbu bij zijn worsteling om de spirituele traditie voor het nageslacht te bewaren. Norbu's zoon Yeshi wordt bij zijn geboorte herkend als de reïncarnatie van Khyentse Rinpoche Chökyi Wangchug: de leermeester van zijn vader.
 • Wheel of time, film van Werner Herzog
  De 'Kalachakra Initiation', het grootste boeddhistische ritueel werd gehouden in Oostenrijk in Oktober 2002. Een gelijkaardig evenement werd in het begin van 2002 gehouden in India. Een documentaire over beide evenementen, toegang tot geheime rituelen voor het eerst op film vastgelegd en tevens verslag over een pelgrimage naar de heilige berg Kailash in Tibet. (Bron: Moviemeter)
 • Sunset/Sunrise, film van Vitaly Mansky
  Een gewone dag uit het leven van Zijne Heiligheid de Dalai Lama XIV. De film presenteert een intieme ontmoeting met een charismatische filosoof en schotelt ons een verontrustend beeld voor van de toestand van het moderne Eurazië. De invloedrijke Russische filmmaker heeft een reeks documentaire portretten gemaakt van beroemde politici als Poetin, Jeltsin en Gorbatsjov.
 • Summer Pasture, film van Lynn True, Nelson Walker III & Tsering Perlo
  Een 90-minuten durende documentaire over een jong nomadenstel dat met hun pasgeboren dochter in het hoge grasland van Oost-Tibet leeft. Het is gefilmd in de zomer van 2007 in een gebied dat zelden wordt bezocht door buitenstaanders. Summer Pasture geeft een unieke blik op een zeer afgelegen gemeenschap.
Januari t/m december 2011

Filosofische en meditatie bijeenkomsten

De bijeenkosten vonden plaats in Mondiaal Centrum Maastricht. TBL organiseerde meditatie bijeenkomsten en het onderwerp van de filosofische bijeenkomsten was ‘De Vier Edele Waarheden’. Een goede gedachte om daar mee te beginnen. Tenslotte vertelde de Boeddha tijdens zijn eerste openbare verhaal, zijn prediking, over de basis van het boeddhisme, over wat hij in zijn beginfase gezien en meegemaakt had.

De Vier Edele Waarheden betreffen:

 • Het vaststellen van het lijden
 • De oorzaak van het lijden
 • Het opheffen van het lijden
 • De weg van het opheffen van het lijden

2010

April t/m december 2010

Filosofische en meditatie bijeenkomsten

De bijeenkosten vonden plaats op Tafelstraat 13, Maastricht.. TBL organiseerde meditatie bijeenkomsten en het onderwerp van de filosofische bijeenkomsten was ‘De Vier Edele Waarheden’. Een goede gedachte om daar mee te beginnen. Tenslotte vertelde de Boeddha tijdens zijn eerste openbare verhaal, zijn prediking, over de basis van het boeddhisme, over wat hij in zijn beginfase gezien en meegemaakt had.

De Vier Edele Waarheden betreffen:

 • Het vaststellen van het lijden
 • De oorzaak van het lijden
 • Het opheffen van het lijden
 • De weg van het opheffen van het lijden
April en oktober 2010

Cursussen inleiding in de Tibetaans boeddhistische meditatie

Door mentale stabiliteit te ontwikkelen, kunnen de uitdagingen in het dagelijks leven met openheid en gelijkmoedigheid tegemoet worden getreden. Maar ook neemt door de meditatie- beoefening je oplettendheid en helderheid toe. Hierdoor heb je meer ruimte in je geest en ben je beter in staat de gevolgen van mogelijke keuzen te overzien en heb je meer kans om niet langer door automatisch handelen en denkpatronen geleid te worden. Door toegenomen liefde en mededogen kunnen situaties met een glimlach worden bekeken. Deze cursussen door Ellen van der Velden zijn slechts een opstap: meditatie (letterlijk vertaalt “het aanwennen van een nieuwe positieve gewoonte”) bestaat uit een aantal facetten. Het is de bedoeling de inzichten die je tijdens je meditatie zittend op je kussen of stoel leert toepassen in je dagelijks leven en het dus in de praktijk blijft oefenen. Het belang om te veranderen wordt mede door de in de lesstof behandelde boeddhistische filosofie onderbouwd. De cursussen vonden plaats op Tafelstraat 13, Maastricht.

27 april 2010, 12 oktober 2010 en 21 maart 2011

Cyclus van 3 lezingen: De zes paramita's in het dagelijks leven, Lama Karta

De laatste tijd worden veel boeken over management technieken geschreven vanuit een boeddhistisch perspectief. Tevens is bijvoorbeeld te zien dat bij moderne, geestelijke hulpverlening, bij re-integratie begeleiding, bij opvoeding of persoonlijke ontwikkeling het boeddhistische gedachtegoed opgang maakt.

Vrijwel al de boeddhistische aspecten die daarbij gebruikt worden, zijn gebaseerd op de zes paramita’s. Vertaald betekent paramita 'dat wat de andere oever bereikt heeft'. Ofwel daar, waar de verlichting is.

De zes paramita's

Normaal gesproken zijn de zes paramita's bedoeld voor boeddhistische beoefenaars, voor de gevorderden, die in hun ontwikkeling onderweg zijn op het lange pad naar de verlichting. Toch zijn paramita’s evenzeer geschikt om in het alledaagse leven toe te passen.

Lama Karta legde in drie lezingen uit, hoe de zes paramita’s in te passen zijn in ieders dagelijks leven. Aan de manager en eenieder die leiding moet geven, aan de student die leiding wil nemen over zijn eigen leven en verder eigenlijk aan iedereen, die daar tussen zit, die zijn eigen leven of werk een extra dimensie wil geven en niet schuwt daarvoor de diepte in te gaan.

Per twee zullen de zes paramita’s per lezing behandeld worden. Ze betreffen:

 • Geven, altruïsme in denken, spreken en handelen.
 • Ethiek, moreel gedrag.
 • Geduld, verdraagzaamheid. Het welwillend inzicht dat tekortkomingen van anderen niet verschillen van die van onszelf.
 • Gelijkmoedigheid, mededogen, niet gehecht zijn aan willekeurige zaken.
 • Kracht, vastberadenheid in denken en handelen.
 • Meditatie, zich leeg maken van alles wat minder is dan het hoogste.
27 april t/m 9 juni 2010

Tibetaans Festival 2010

Alle goede dingen bestaan uit ... vier! Ook in 2010 nodigden wij weer van harte uit voor het Tibetaans Festival te Maastricht! In de roerige, recente tijden hebben veel mensen een behoefte om te reflecteren over hun wortels en de essentie van het bestaan. Spiritualiteit en religie nemen daarbij een bijzondere plaats in. Het boeddhisme is ten alle tijden actueel, omdat het inspiratie kan zijn en antwoord kan geven op vele vragen die opgeroepen worden. Inspiratie voor nieuwe perspectieven voor onze samenleving, antwoord op de vraag wat het leven naast de alledaagse uitdagingen werkelijk rijk en zinvol kan maken en op de stokoude vraag naar de zin van het leven.

De opzet van het Festival is inspiratiebron voor iedereen te zijn die haar of zijn leven wil verrijken. En om in contact te komen met het boeddhisme, in ons geval het Tibetaanse. Zouden festivalbezoekers hiervan meer willen weten, dan zullen wij hen met plezier over het bestaan van het prachtige Tibetaanse centrum Yeunten Ling te Huy informeren. Het Boeddhistisch Film Festival, vast onderdeel van het Tibetaans Festival, vond plaats van 6 t/m 9 mei 2010 in Filmtheater Lumière te Maastricht. Deze vierde editie werd geopend door Lama Zeupa.

Lezingen & expositie

 • De zes paramita's in het dagelijks leven
  Voordracht door Lama Karta, directeur en leraar van vier Boeddhistische centra in Nederland en België.
 • Thangka expositie & lezing
  De thangka expositie in La Nouvel’vie en in de foyer van het filmhuis Lumière werd geopend met een lezing door de kunstenaar Tharphen Lingtsang.
 • Excursie naar instituut Yeunten Ling
  Invitation to UM Students and other interested parties to participate in a day excursion to Huy (Belgium). Visit the beautiful Tibetan Buddhism institute situated in and around an old castle, surrounded by beautiful parks.

Boeddhistisch Filmfestival

 • Living Buddha, film van Clemens Kuby
  Een filmdocument waaraan Clemens Kuby zeven jaar gewerkt heeft, over het zoeken en vinden van de 17e Karmapa, het hoofd van de Kagyu-school van het Tibetaanse boeddhisme. Dezelfde man die onlangs uit Tibet vluchtte en thans in Dharamsala onder toezicht van ZH de Dalai Lama verder wordt opgeleid en mogelijk een belangrijke rol zal spelen bij diens opvolging.
 • Amongst white clouds, film van Edward A. Burger
  This meditative journey through the remote peaks, gorges and coves of China's Zhongnan Mountains allows us a glimpse of the hidden lives of zealous students, gaunt hermits and wise masters following ancient Buddhist monastic traditions once thought to have disappeared forever. As Zen student, filmmaker and songwriter Burger treks through the lush mountain terrain searching for wisdom...
 • Sunset/Sunrise, film van Vitaly Mansky
  Een gewone dag uit het leven van Zijne Heiligheid de Dalai Lama XIV. De film presenteert een intieme ontmoeting met een charismatische filosoof en schotelt ons een verontrustend beeld voor van de toestand van het moderne Eurazië. De invloedrijke Russische filmmaker heeft een reeks documentaire portretten gemaakt van beroemde politici als Poetin, Jeltsin en Gorbatsjov.
 • Wereldpremière: Bardsongs, film door Sander Francken
  Bardsongs is een drieluik van verfilmde volksvertellingen uit verschillende culturen: een lofzang op de uiterlijke verschillen en verborgen overeenkomsten van verschillende werelden. De zeggingskracht van veel volks-sprookjes toont dat er een gemeenschappelijke grondslag bestaat voor alle culturen, hoe verschillend die in uiterlijke vorm en tradities ook kunnen zijn.
 • Un buda, film van Diego Rafecas
  Goed onderricht kan net als een goed medicijn in het begin bitter zijn. Deze film van debuterend regisseur Diego Rafecas volgt twee broers die als kinderen in het begin van de jaren '70 hun ouders verloren toen ze werden opgepakt door het Argentijnse leger. Tomas is een teruggetrokken jongeman die zwerft, experimenteert met ascese en mededogen koestert voor anderen.
 • Die Salzmänner von Tibet, film van Ulrike Koch
  Ulrike Koch, die eerder samenwerkte met Bernardo Bertolucci, kreeg veel voor elkaar om iets moois te maken. Ze werkte een camera over de grenzen van Tibet, mocht optrekken met een geïsoleerde nomadenstam hoog in de Himalaya, legde de geheime zouttaal van de nomaden vast en mocht zelfs opnamen laten maken van het heilige zoutmeer...

2009

Woensdag 16 december 2009

Unmistaken Child - Nati Baratz

Op 16 december draaide er in samenwerking met Lumiere Filmtheater Maastricht de film 'Unmistaken Child'. Het jaar 2001 markeerde de dood van Lama Konchog, een van de grote Tibetaanse meesters. De Dalai Lama geeft Konchongs leerling Tenzin Zopa de opdracht om de reïncarnatie van zijn meester te vinden. Zopa’s missie brengt hem in ruige bergstreken en kleine dorpjes, in oorden waar de moderne tijd geen vat heeft gekregen.

Per helicopter, ezel en te voet zoekt Zopa naar het ‘unmistaken child’, een queeste die hij binnen vier jaar succesvol moet afronden. Gedurende de zoektocht verandert Zopa van een bescheiden dienaar in een spiritueel leider. Zodra het kind is gevonden, zal Zopa zich echter weer moeten schikken in zijn rol van dienaar. Bron: Lumière Magazine (mv)

Maandag 9 november 2009

Lezing hoe mijn innerlijke vijanden te overwinnen, Lama Karta

In het boeddhisme staat overwinnen zeker niet gelijk aan vernietigen. Het is meer een manier om te leren goed met vijanden te kunnen omgaan. En langzaam hun invloed te laten afnemen. Hiertoe staan ons verschillende manieren ter beschikking zoals die van de "vier edele waarheden". Zij laten ons begrijpen dat iedereen verstorende emoties bezit zoals afgunst, hebzucht of boosheid. Dat zulke emoties veel invloed ons leven hebben is goed te zien. En te herkennen, door erover te lezen of mediteren.

De volgende stap, die van accepteren, is dan met minder moeite te maken. Ook is het mogelijk om mededogen, onbaatzuchtigheid en geduld tegenover die vijanden te stellen en op die wijze een fundamentele, positieve levenshouding te ontwikkelen. Welke benadering Lama zal kiezen was altijd weer een verrassing. Zeker is dat hij voor een waardevolle en plezierige avond zorgde.

Dinsdag 12 mei 2009

Lezing karma en vrije wil, Lama Karta

Deze Engelstalige lezing met vertaling Nederlands, vond plaats in het kader van het Tibetaans Festival 2009

Alles wat we denken, zeggen of doen (en vooral de motivatie die er achter zit), laat indrukken na in de diepere lagen van ons bewustzijn. Deze indrukken zijn als zaadjes die, als de omstandigheden eenmaal gunstig zijn, vruchten afwerpen in de vorm van specifieke bewustzijnstoestanden van geluk of lijden en daarmee samenhangende ervaringen. De wetmatigheid van dit verband tussen oorzaak en gevolg heet ‘karma’.

Karma hangt nauw samen met de interrelaties van de verschijnselen en van ons ik. Wat betekent dit in ons dagelijks leven? Waarin ligt dan onze vrijheid, of is die er niet? Lama zal uitleggen hoe we dit begrip een plaats kunnen geven in ons dagelijkse, westerse leven...

Woensdag 29 april 2009

Lezing inleiding in het Tibetaans Boeddhisme, Lama Karta

Deze Engelstalige lezing met vertaling Nederlands, vond plaats in het kader van het Tibetaans Festival 2009.

Wie was Boeddha? Waarom spreekt Boeddha zoveel over lijden? Hoe werken storende emoties? En wat doet het boeddhisme hiermee? Waar is mediteren goed voor? Is het boeddhisme wel geschikt voor ons, westerlingen? Heel veel van dit soort vragen roept het boeddhisme bij de beginner op. Lama Karta staat bekend om zijn heldere, voor iedereen begrijpelijke antwoorden. Welke vragen hij beantwoordt en welke invalshoek hij neemt, is iedere keer weer een verrassing bij hem. Aan het eind van de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

When we first get in touch with Buddhism, many questions may arise. ‘Who was Buddha? Why does Buddha talk so much about suffering? How do disturbing emotions work? And what does Buddhism do with them? Why should we meditate? Is Buddhism suited for the western countries? Lama Karta is well known for his clear and comprehensable answers. His point of view and his answers are interesting and often suprising. Towards the end of the teaching, questions can be asked. The lecture will be in English, with Dutch translation

28 april t/m 12 mei 2009

Tibetaans Festival 2009

Vindt een evenement meer dan één keer plaats, dan heet dit in Maastricht reeds een traditie, aldus Wethouder Costongs tijdens de opening van het eerste Tibetaans Festival in 2007.

De derde editie is dus zeker al een traditie aan het worden. Boeddhisme en traditie gaan trouwens vaak samen; het is immers meer dan 2500 jaar oud. Stokoud en toch springlevend. Vooral in de roerige, recente tijden is het boeddhisme actueel, omdat het antwoord kan geven op vele vragen die opgeroepen worden. De opzet van het Festival is om bezoekers van het bestaan van het prachtige Tibetaanse Centrum te Huy op de hoogte te brengen.

Het Boeddhistisch Film Festival, vast onderdeel van het Tibetaans Festival, vond dit jaar plaats van 2 t/m 9 mei in Filmtheater Lumière te Maastricht. Deze derde editie werd op 2 mei geopend door Lama Karta en in samenwerking met het International Buddhist Film Festival (IBFF) georganiseerd.

Lezingen

 • Inleiding in het Tibetaans Boeddhisme
  Voordracht door Lama Karta, directeur en leraar van vier Boeddhistische centra in Nederland en België.
 • Karma en Vrije Wil
  Voordracht door Lama Karta, directeur en leraar van vier Boeddhistische centra in Nederland en België.

Boeddhistisch Filmfestival

 • De reïncarnatie van Khensur Rinpoche
  De 47-jarige Tibetaanse monnik Choenzey leeft in ballingschap in een klooster in het zuiden van India. Zijn spirituele leraar, Khensur Rinpoche, een gerespecteerde hoge lama is vier jaar geleden gestorven. Volgens het Tibetaanse geloof zal Khensur Rinpoche binnenkort reïncarneren. Het is de verantwoordelijkheid van Choenzey de reïncarnatie te vinden en voor hem te zorgen...
 • The thread of Karma, film van Ritu Sarin & Tenzing Sonam
  16 jaar geleden maakten filmmakers Ritu Sarin en Tenzing Sonam, bekend van Dreaming Lhasa, een film over de zoektocht naar de reïcarnatie van een Tibetaanse Lama. Nu keren ze terug naar Tibet, om te kijken hoe het de jonge Phara Khenchen Rinpoche verder vergaat. Khenchen Rinpoche is nu 20 jaar, en bereidt zich voor op de Geshe Tongkhor...
 • Inner Voice, film van Babeth van Loo
  Meredith Monk is componiste, zangeres, regisseuse, choreografe en maker van nieuwe operavormen, muziektheaterstukken, films en installaties. Ze wordt wel 'de tovenares van de stem' en 'een van Amerika's coolste componisten' genoemd. Monk is door zowel publiek als critici bejubeld als een van de invloedrijkste creatieve krachten binnen de uitvoerende kunsten.
 • Home Street Home, film van George Schouten
  Honderd mensen - moslims, christenen, boeddhisten, joden en niet-gelovigen - komen jaarlijks vanuit alle windstreken bijeen in Auschwitz om bij de gaskamers te mediteren en de namen van oorlogsslachtoffers voor te lezen. Uit de jaarlijkse bijeenkomsten is een nieuwe beweging ontstaan: de Zen Peacemaker Community, met vertakkingen in vele landen.
 • Inner Disarmament (Wakker Worden), film van Alexander Oey
  De Tibetaanse leraar Sogyal Rinpoche, schrijver van het 'Tibetaanse Boek van Leven en Sterven', gaf in 2004 in Amsterdam een weekendretraite waaraan ongeveer negenhonderd mensen deelnamen. Op verzoek van de BOS besteedde Sogyal Rinpoche aandacht aan de gebeurtenissen in Nederland volgend op de moord op Theo van Gogh.
 • Peace is every step - Meditation in action, film van Gaetano Kazuo Maida
  De film geeft een vrijwel volledig overzicht van zijn werk dat activiteiten omspant van het leiden van zijn retraitecentrum in Frankrijk - Plum Village, via zijn werk met Amerikaanse en Vietnamese oorlogsveteranen, zijn contacten met strijders voor behoud van een natuurlijke leefomgeving, tot aan zijn werk ten behoeve van een harmonisch gezinsleven als de basis van wereldvrede.
 • Life of Buddha, film van Martin Meissonnier
  Levensverhaal van de Boeddha tot zijn ontwaken vergeleken met recente archeologische vondsten. Zo is zeer recent het paleis van de vader van de Boeddha gevonden. De vindplaats voldoet aan alles wat over deze plaats in de canonieke teksten is geschreven en de koolstofdatering van vondsten ter plekke bevestigt ook de ouderdom. Volgens de mythe groeide de jonge Gautama in luxe op...
 • Horse Thief, film van Tian Zhuangzhuang
  De 47-jarige Tibetaanse monnik Choenzey leeft in ballingschap in een klooster in het zuiden van India. Zijn spirituele leraar, Khensur Rinpoche, een gerespecteerde hoge lama is vier jaar geleden gestorven. Volgens het Tibetaanse geloof zal Khensur Rinpoche binnenkort reïcarneren. Het is de verantwoordelijkheid van Choenzey de reïncarnatie te vinden en voor hem te zorgen...
 • Nederlandse première: Unmistaken Child, film door Nati Baratz
  Het jaar 2001 markeerde de dood van Lama Konchog, een van de grote Tibetaanse meesters. De Dalai Lama geeft Konchongs leerling Tenzin Zopa de opdracht om de reïncarnatie van zijn meester te vinden. Zopa's missie brengt hem in ruige bergstreken en kleine dorpjes, in oorden waar de moderne tijd geen vat heeft gekregen...
 • Buddha's lost children, film van Mark Verkerk
  Documentaire van Mark Verkerk over een voormalige Thai boxer die in de Gouden Driehoek van Thailand als boeddhistische monnik weeskinderen opvangt. In de grensgebieden van Thailands Gouden Driehoek - een ruige streek met veel drugssmokkel en arme volksstammen - heeft één man zich gewijd aan het welzijn van de kinderen.
 • Wereldpremière: The Tiger Monk; Buddha's Lost Children revisited, film van Mark Verkerk
  Met Boeddhistisch Filmfestival heeft met deze film een onvervalste Wereldpremière in handen.Regisseur Mark Verkerk neemt ons opnieuw mee naar het uiterste noorden van Thailand, naar de 'Golden Horse Temple', een veilige plek voor kansarme jongens uit de omliggende bergdorpen.

2008

28 oktober 2008

Lezing door Lama Karta: Elke dag een nieuw leven

Alles vertrekt vanuit de geest. Het is onze visie op de dingen die bepaalt in welke wereld we leven. Boeddha spreekt veel over de kennis van onze geest: zowel de boeddhistische filosofie als de uiteenzettingen over de meditatiepraktijk hebben ons boeiende zaken te leren hierover.

Daarnaast vinden we in de raadgevingen van de Boeddha verklaringen over het vliedend karakter van de tijd: geboren worden, leven, sterven en geboren worden vormt een eindeloze cyclus van tussenliggende periodes die elkaar opvolgen en zelfs in elk moment van het leven terug te vinden zijn.

Lama Karta maakte op basis hiervan duidelijk waarom je elke morgen vreugdevol aan de dag kunt beginnen. De lezing begon om 19u45. Vanaf 19u25 uur werd er een bijzonder filmpje van 15 minuten getoond met historische beelden van het Instituut Yeunten Ling met oude beelden van de grondleggers van het centrum en het eerste bezoek van de Dalai Lama!

8 oktober 2008

Film over Sogyal Rinpoche: Ancient Wisdom for the modern world

Sogyal Rinpoche is een van de meest bekende en gerespecteerde Tibetaanse boeddhistische meesters heden ten dage. Hij komt uit een oude, invloedrijke familie in Kham, in Oost Tibet. Met zijn baanbrekende boek uit 1992, The Tibetan Book of Living and Dying werd hij wereldberoemd en maakte hij de boeddistische leer toegankelijk voor een groot publiek. 2 miljoen exemplaren van deze spirituele klassieker zijn inmiddels verkocht.

Boris Penth maakte een liefdevol cinematografisch portret over deze Tibetaanse meester, waarin we getuige zijn van de vele intieme ontmoetingen die Rinpoche heeft, waaronder die met John Cleese. Zowel de meest belangrijke gebeurtenissen uit diens leven komen aan bod komen, alsook zijn interpretatie van de leer van Boeddha.

De film gaat met Rinpoche terug naar Sikkim, de stad die zo belangrijk is geweest in zijn jeugd. Ook zijn huidige uitvalsbasis in het zuiden van Frankrijk, Lerab Ling, waar de grootste boeddhistische tempel van het westen zijn heeft deuren geopend, speelt een belangrijke rol in de film. Grote aandacht schenkt de film aan de verhouding die Rinpoche met zijn studenten heeft. Deze gefilmde lessen van de meester aan zijn studenten onthullen veel over Rinpoche’s visie en aanpak en zijn belangrijk in de overdracht van kennis. Zo onthult de film langzaam het leven en de visie van deze wijze boeddhistische meester en laat hij terzijde de invloed van Rinpoche’s lessen op de moderne mens zien.

10 april t/m 8 mei 2008

Tibetaans Festival 2008

Dit tweede festival was georganiseerd door Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) in samenwerking met Tibetaans instituut Yeunten Ling te Huy en Studium Generale te Maastricht. Een aantal lezingen makten deel uit van het gehele Tibetaanse Festival programma. In het Filmfestival dat van 20 t/m 27 april 2008 plaatsvond, was een bijzondere selectie van recente films uit en over Tibet en het Boeddhisme te zien. Deze selectie werd samen met Lumière Filmtheater gemaakt.

Lezingen, concert & excursie

 • Boeddhistische psychologie
  Lezing door dhr. Frans Goetghebeur, in 2008 voorzitter van de Boeddhistische Unie van België.
 • Tibetaans Boeddhisme herbekeken
  Lezing door dhr. Frans Boenders, in 2008 voorzitter van de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
 • Concert Namgyal Lhamo
  Namgyal geeft concerten over de hele wereld en maakt zo ook het westen vertrouwd met de Tibetaanse zang in de meest pure vorm.
 • Maakt mededogen gelukkiger?
  Voordracht door Lama Karta, directeur en leraar van vier Boeddhistische centra in Nederland en België.
 • Excursie naar instituut Yeunten Ling
  Invitation to UM Students and other interested parties to participate in a day excursion to Huy (Belgium). Visit the beautiful Tibetan Buddhism institute situated in and around an old castle, surrounded by beautiful parks.

Boeddhistisch Filmfestival

 • The cup, film van Khyentse Norbu
  Tot voor kort was Bhutan verstoken van vrijwel alle wereldnieuws. Sinds het bergkoninkrijkje televisie heeft, sijpelt de buitenwereld binnen, ook het bestaan van het WK voetbal. Tegen alle regels in probeert de jonge monnik Orygen zoveel mogelijk van de wedstrijden te zien in het plaatselijke cafeetje. Vlak voor de finale wordt hij betrapt door zijn leermeester.
 • Women of tibet, the great mother, film van Rosemary Rawcliffe
  De documentaire vertelt het intrigerend verhaal over een eenvoudige dorpsvrouw die het kind baarde die de 14e Z.H. Dalai Lama zou worden. In het overweldigende landschap van de Himalaya, met onbekend beeldmateriaal uit Tibet en met foto's uit het familiearchief krijgen we een beeld van van de Dalai Lama en zijn familie zoals we dat nog niet eerder hebben gezien.
 • Kundun, film van Martin Scorsese
  De film begint in 1937 als boeddhistische monniken in de tweejarige Lhamo Dhondrub de reïncarnatie van de dertiende Dalai Lama zien. Ze nemen Lhamo mee naar het klooster in de Tibetaanse hoofdstad Lhasa waar hij zijn opleiding als de nieuwe spirituele leider begint. Na het verschijnen van Kundun liet de Chinese overheid weten dat Scorsese nooit meer welkom is in China.
 • Travellers and magicans, film van Khyentse Norbu
  In Bhutan, een boeddhistisch koninkrijk in het hart van de Himalaya, woont Dondup. Hij is net afgestudeerd en heeft een goede baan als regeringsfunctionaris. Toch verveelt hij zich in zijn geboortedorp en wil op avontuur. Dondup denkt met zijn voorbestemde lot te kunnen breken door weg te gaan en elders zijn geluk te beproeven. Vol verlangen naar een ander en beter leven, begint hij aan zijn reis, dromend van een toekomst in Amerika.
 • Destroyer of Illusion, film van Richard Kohn
  Dit zeer gedetaileerd en prachtig gefilmd portret van een geheim Tibetaans boeddhistisch ritueel, het Mani Rimdu festival en ook de opmerkelijke spirituele leraar, Trulshik Rinpoche, die deze eeuwen oude traditie leidt en beschermt zodat het instandhoudt, wordt op een weergaloze en tevens toegangelijke manier weergegeven.
 • Erleuchtung garantiert, film van Doris Dörrie
  Twee Duitse broers worstelen met een forse mid-life-crisis. Gustav denkt de oplossing te hebben gevonden in meditatie en de leer van het Boeddhisme. Uwe leeft alleen voor zijn werk, maar als hij door zijn vrouw wordt verlaten besluit hij halsoverkop met Gustav naar Japan te gaan. In een hectisch Tokio worden de mannen zwaar beproefd en moeten in de hypermoderne stadsjungle overleven.
 • Tibet - A Buddhist Trilogy, film van Graham Coleman
  Deze oorspronkelijk vier uur durende documentaire is na bijna dertig jaar in 2006 volledig gerestaureerd en gedigitaliseerd. De drie delen voeren ons naar het mystieke innerlijke hart van het boeddhisme zonder dat deze levenswijze wordt uitgelegd.

2007

10 april t/m 8 mei 2008

Tibetaans Festival 2007

Dit eerste festival was georganiseerd door de stichting Yak en Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL). Stichting Yak steunt goede doelen in het Himalayagebied en brengt de Tibetaanse zaak onder de aandacht. Met beeld en muziek trachtte de sangha van het instituut Yeunten Ling u graag wat meer in contact brengen met het boeddhisme en u informeren over het prachtige Tibetaanse centrum, dat even onder Luik ligt en vanuit Limburg gemakkelijk te bereiken is. Een bijzondere selectie van recente films was samen met filmtheater Lumière gemaakt. Zeven dagen, zeven titels. Het festival werd in la Bonbonnière afgesloten met een feestelijk en uitzonderlijk concert van boeddhistische artiesten uit Tibet en Mongolië.

Concert van oosterse artiesten

 • Namgyal Lhamo
  Namgyal Lhamo trad in vele plaatsen over de wereld met veel succes op.Haar optredens zijn een lust voor het oog en oor. Ze brengt klassieke Tibetaanse muziek in de meest pure vorm.
 • Loten Namling
  Niet alleen zijn gestalte is indrukwekkend, ook zijn muziek is onvergetelijk. Zijn passie voor iedere vorm van muziek werkt aanstekelijk, hij zingt en speelt dit keer klassieke, Tibetaanse muziek.
 • Hosoo Transmongolia
  Hosoo, de groep van de eindeloze grasvlakten. Een optreden uit lang vervlogen tijden. Met de meest basale middelen toveren zij met klanken en ritmes.

Boeddhistisch Filmfestival

 • Wheel of time, film van Werner Herzog
  De 'Kalachakra Initiation', het grootste boeddhistische ritueel werd gehouden in Oostenrijk in Oktober 2002. Een gelijkaardig evenement werd in het begin van 2002 gehouden in India. Een documentaire over beide evenementen, toegang tot geheime rituelen voor het eerst op film vastgelegd en tevens verslag over een pelgrimage naar de heilige berg Kailash in Tibet. (Bron: Moviemeter)
 • Valley of flowers, film van Pan Nalin
  Valley of Flowers is een legende uit het Himalaya gebergte. Deze legende gaat over een liefdesrelatie die moet opboksen tegen het onvermijdelijke: de dood. Een overweldigend verhaal dat verspreid is over het begin van de 19e eeuw, van het bestaan in de bergen tot heden, het huidige hectische en geleefde bestaan in modern Tokyo. (Bron: Moviemeter)
 • Dreaming Lhasa, film van Sita Sarin en Tenzing Sonam
  Dreaming Lhasa is de eerste Tibetaanse film die internationale erkenning heeft gekregen voor de bijzondere blik die geboden wordt op de dagelijkse werkelijkheid van het hedendaagse Tibet. Karma, een Tibetaanse filmmaakster uit New York gaat naar Dharamsala in India. Zij maakt een film over een aantal voormalige politieke gevangen die uit Tibet zijn ontsnapt. (Bron: Focus)
 • The oracle, film van David Cherniack
  De westerling die naar het Oosten reist wordt geconfronteerd met fenomenen die worden afgedaan als bijgeloof, zoals de Tibetaanse Orakels. Met toestemming van de Dalai Lama maakte David Cherniack een fascinerend portret van het officiele 'staatsorakel' in Dharamsala, India. (Bron: BOS)
 • Waarom Bodhi-Dharma naar het oosten trok, film van Yon Kyun
  In een klein vervallen klooster woont een oude Zen-meester met zijn volgelingen: Kibong, een jonge monnik die de stad ontvlucht is en Haejin, een kind. Op een dag doodt Haejin per ongeluk een vogel waardoor een vogelpaar wreed gescheiden wordt. De vogel die achterblijft volgt hem op de voet en dat leert Haejin het fundamentele leed van het leven te begrijpen. (Bron: Cinemien)
 • Spring, summer, fall, winter ... and spring, film van Kim Ki-Duk
  Niemand blijft onberoerd door de kracht van de seizoenen en hun cyclus van geboorte, groei en verval. Zelfs niet de twee monnikken die een kluizenaarshutje delen dat op een vijvertje drijft midden tussen de bergen. Met het ontvouwen van de seizoenen wordt ieder aspect van hun beider levens doordrongen van een intensiteit die leidt tot een nog grotere spiritualiteit - en tragedie. (Bron: a-film)
 • Milarepa, film van Neten Chökling
  Milarepa is de debuutfilm van de jonge Tibetaanse lama Neten Chökling. Vanuit de Boeddhistisch leer gezien is het meest waardevolle wat je de wereld kunt bieden dat je anderen inspireert om mededogen, tolerantie en geduld jegens je medemens te beoefenen. Met prachtige beelden en een niet-professionele cast is Milarepa een film met een charmante boodschap. (Bron: Focus)