Karma en vrije wil. Lezing door Lama Karta, mei 2009