De 12 schakels van afhankelijk bestaan door Lama Tashi Nyima, Maastricht

Lama Tashi zal ons in het kort een van de centrale leringen in het boeddhisme uitleggen. De 12 schakels van afhankelijk bestaan gaan over het principe van causaliteit: hoe dingen ontstaan afhankelijk van een oorzaak. De lering van het afhankelijk ontstaan betreft zowel causaliteit als basisprincipe, als de keten van wederzijds afhankelijk ontstaan, die laat zien hoe onwetendheid tot voortdurende wedergeboorte leidt.

Causaliteit

Wederzijds afhankelijk ontstaan is een logische uitwerking van het principe van causaliteit. Dit wordt in het boeddhisme op de volgende manier kort omschreven:

 • Wanneer dit er is, is dat er ook.
 • Van het ontstaan van dit komt het ontstaan van dat.
 • Wanneer dit er niet is, is dat er ook niet.
 • Van het eindigen van dit komt de beëindiging van dat.

Deze causaliteit is de grondslag van het gehele bestaan. Alle geconditioneerde fenomenen in het universum ontstaan door andere fenomenen, en zijn daarom tijdelijk en leeg, zonder een essentieel en onveranderlijk zelf. Het Nirvana is het enige onvoorwaardelijke verschijnsel, en niet onderhevig aan causaliteit.

Twaalfvoudige keten

In de Tripitaka staan verschillende ketens genoemd, variërend in aantal. De bekendste is de 12-voudige keten van oorzaken. Deze is als volgt:

 1. Ignorantie: Onwetendheid, fout-weten
 2. Mentale formaties: Sankharas: opwellingen, intenties
 3. Bewustzijn: Vijnana
 4. Naam en vorm (nama-rupa): geest en lichaam, oftewel de 5 skandhas
 5. De 6 zintuigen: zien, horen, voelen (tastzin), ruiken, proeven, intellect
 6. Contact: het samenkomen van bewustzijn, een zintuig en een zintuiglijk object.
 7. Gewaarwording en gevoel: cognitie en gevoelsmatige beoordeling: plezierig, neutraal of onprettig.
 8. Verlangen of begeerte
 9. Hechting of gehechtheid
 10. 'Worden': of het opnemen of veronderstellen van een identiteit
 11. Geboorte
 12. Ouderdom en dood

Deze keten van oorzaken wordt soms geanalyseerd in de 'voorwaartse' richting, en soms in de 'terugkerende' richting. In de voorwaartse richting begint men met ignorantie, en beziet hoe dit leidt tot (uiteindelijk) ouderdom en dood. De terugkerende richting gaat uit van ouderdom en dood, en kijkt naar wat de oorzaak hiervan is. Deze terugkerende richting werd door de Boeddha als eerste gebruikt, later gebruikte hij ook de voorwaartse richting.

Van alle dingen die door een oorzaak ontstaan,
De Tathagata (Boeddha) heeft de oorzaak ervan uiteengezet;
En hoe ze tot hun einde komen, dat vertelt hij ook,
Dit is de leer van de Grote Hermiet.

Arahant Assaji
Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Afhankelijk_ontstaan

Over Lama Tashi Nyima

Lama Tashi Nyima is akomstig uit Bhutan. Op 6 jarige leeftijd trad hij in als postulant in het Sambdrub Darjay Choling klooster van Sonada van wijlen Kalu Rinpochee. Lama Tashi Nyima voltooide er zijn opleiding en legde de geloften af als monnik. Er ontstond een hechte band met Lama Karta, die in 1983 spiritueel directeur werd van Yeunten Ling, één van de Europese dharmacentra van de Shangpa Kagyu Lineage. Lama Tashi Nyima kwam in 1992 naar België om Lama Karta in Yeunten Ling te vervoegen. Hij is de bezieler van de jaarlijkse zomerretraite en leidt de ceremoniële meditaties in onze centra. Lama wordt alom geprezen om zijn methodische aanpak en zijn sprekende metaforen.